توصیه های بهداشتی: ما می توانیم الگوی خود مراقبتی برای فرزندان مان باشیم.،داشتن خانه و خانواده ای سالم، ایمن و بانشاط نیازمند خودمراقبتی است،باخودمراقبتی،در هزینه های بهداشتی درمانی خود و خانواده صرفه جویی کنیم،خودمراقبتی به ما کمک میکند تا با قدرت ،سبک زندگی مان را تغییر دهیم و سالم و هدفمند زندگی کنیم،فرد سالم، خانواده سالم، دوستان سالم، همکاران سالم با  خود مراقبتی ،خود مراقبتی یعنی ارتقای  سلامت با تدبیر و امید.

12:45:31 PM 1400 / 09 / 17
 
RSS اخبار معاونت
صفحه 193 از 219   تعداد اخبار اين گروه خبري: 2181
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  -  56  -  57  -  58  -  59  -  60  -  61  -  62  -  63  -  64  -  65  -  66  -  67  -  68  -  69  -  70  -  71  -  72  -  73  -  74  -  75  -  76  -  77  -  78  -  79  -  80  -  81  -  82  -  83  -  84  -  85  -  86  -  87  -  88  -  89  -  90  -  91  -  92  -  93  -  94  -  95  -  96  -  97  -  98  -  99  -  100  -  101  -  102  -  103  -  104  -  105  -  106  -  107  -  108  -  109  -  110  -  111  -  112  -  113  -  114  -  115  -  116  -  117  -  118  -  119  -  120  -  121  -  122  -  123  -  124  -  125  -  126  -  127  -  128  -  129  -  130  -  131  -  132  -  133  -  134  -  135  -  136  -  137  -  138  -  139  -  140  -  141  -  142  -  143  -  144  -  145  -  146  -  147  -  148  -  149  -  150  -  151  -  152  -  153  -  154  -  155  -  156  -  157  -  158  -  159  -  160  -  161  -  162  -  163  -  164  -  165  -  166  -  167  -  168  -  169  -  170  -  171  -  172  -  173  -  174  -  175  -  176  -  177  -  178  -  179  -  180  -  181  -  182  -  183  -  184  -  185  -  186  -  187  -  188  -  189  -  190  -  191  -  192  -  193  -  194  -  195  -  196  -  197  -  198  -  199  -  200  -  201  -  202  -  203  -  204  -  205  -  206  -  207  -  208  -  209  -  210  -  211  -  212  -  213  -  214  -  215  -  216  -  217  -  218  -  219  

بازدید چرخشی بهداشت حرفه ای از مراکز بهداشت درمانی انجام شد
به منظور انتقال تجارب موفق بین کارشناسان بهداشت حرفه ای و ارائه راهکار جهت بهبود فعالیتهای بهداشت حرفه ای وشاخص های ....

1392 / 06 / 16-10:31


جلسه هماهنگی برنامه سل وایدز در زندان برگزار گردید.
در مورخه 10/6/92جلسه زمینه های همکاری زندان در برنامه های سل وایدز معاونت بهداشتی باحضور رئیس جدید زندان، پزشک ....

1392 / 06 / 16-9:9


فعالیت کمیته حفاظت فنی وبهداشت کار شروع شد.
با توجه به ماده 93قانون کار در خصوص فعال نمودن کمیته حفاظت فنی وبهداشت کار درواحد کاری دارای 25 نفرشاغل به بالا ....

1392 / 06 / 14-10:54


بازرسی واحد بهداشت حرفه ای از واحدهای تولیدی انجام شد.
در راستای اجرای برنامه های واحد بهداشت حرفه ای کارشناسان بهداشت حرفه ای معاونت بهداشتی ، مراکز وابسته ....

1392 / 06 / 13-12:32


جلسه آموزشی پیشگیری از بیماری تب مالت برگزار شد.
تب مالت یا بروسلوز از بیماریهای واگیردار مشترک بین انسان و دام می باشد که معمولاً از طریق مصرف فرآورده های دامی آلوده ....

1392 / 06 / 13-8:24


کار گاه آموزشی تب خونریزی دهنده کریمه کنگو برگزار شد.
درمورخ 6/6/92 کارگاه آموزشی بیماری تب خونریزی دهنده کریمه کنگو جهت 25 نفر از صنف آشپز و قصابان منطقه تحت پوشش مرکز بهداشتی درمانی ....

1392 / 06 / 12-8:25


کمیته دانشگاهی مننژیت برگزار شد:
در مورخ 7/6/92 جلسه کمیته مقابله با اپید می مننژیت با حضورمعاون بهداشتی ، مدیر گروه اطفال ، مدیر گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر، مدیر اداره امور

1392 / 06 / 10-8:41


کارگاه بازآموزی کنترل و پیشگیری PKU و CH برگزار شد.
در تاریخ 06/06/1392 اولین کارگاه بازآموزی کنترل و پیشگیری PKU و CH توسط گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای غیر واگیر....

1392 / 06 / 07-11:35


کمیته آزمایشگاهی بیماریهای منتقله از آب و غذا تشکیل شد .
در مورخ 31/5/92 جلسه بررسی مشکلات تشخیص آزمایشگاهی بیماریهای منتقله از آب و غذا با حضور معاون بهداشتی، مدیر گروه پیشگیری و ....

1392 / 06 / 04-8:7


جلسه هم اندیشی و هماهنگی سند ملی تغذیه و امنیت غذایی دانشگاه برگزار شد.
جلسه هم اندیشی و هماهنگی سند ملی تغذیه و امنیت غذایی دانشگاه با حضور نمایندگانی از معاونت های دانشگاه و واحدهای معاونت بهداشتی ....

1392 / 06 / 02-15:0

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر