توصیه های بهداشتی: ما می توانیم الگوی خود مراقبتی برای فرزندان مان باشیم.،داشتن خانه و خانواده ای سالم، ایمن و بانشاط نیازمند خودمراقبتی است،باخودمراقبتی،در هزینه های بهداشتی درمانی خود و خانواده صرفه جویی کنیم،خودمراقبتی به ما کمک میکند تا با قدرت ،سبک زندگی مان را تغییر دهیم و سالم و هدفمند زندگی کنیم،فرد سالم، خانواده سالم، دوستان سالم، همکاران سالم با  خود مراقبتی ،خود مراقبتی یعنی ارتقای  سلامت با تدبیر و امید.

5:43:48 PM 1398 / 06 / 03
 
RSS اخبار معاونت
صفحه 20 از 182   تعداد اخبار اين گروه خبري: 1813
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  -  56  -  57  -  58  -  59  -  60  -  61  -  62  -  63  -  64  -  65  -  66  -  67  -  68  -  69  -  70  -  71  -  72  -  73  -  74  -  75  -  76  -  77  -  78  -  79  -  80  -  81  -  82  -  83  -  84  -  85  -  86  -  87  -  88  -  89  -  90  -  91  -  92  -  93  -  94  -  95  -  96  -  97  -  98  -  99  -  100  -  101  -  102  -  103  -  104  -  105  -  106  -  107  -  108  -  109  -  110  -  111  -  112  -  113  -  114  -  115  -  116  -  117  -  118  -  119  -  120  -  121  -  122  -  123  -  124  -  125  -  126  -  127  -  128  -  129  -  130  -  131  -  132  -  133  -  134  -  135  -  136  -  137  -  138  -  139  -  140  -  141  -  142  -  143  -  144  -  145  -  146  -  147  -  148  -  149  -  150  -  151  -  152  -  153  -  154  -  155  -  156  -  157  -  158  -  159  -  160  -  161  -  162  -  163  -  164  -  165  -  166  -  167  -  168  -  169  -  170  -  171  -  172  -  173  -  174  -  175  -  176  -  177  -  178  -  179  -  180  -  181  -  182  

کارگاه آموزشی یکروزه بیماریهای زئونوز در سالن مرحوم رعیت معاونت بهداشتی برگزار شد
کارگاه آموزشی بیماریهای زئونوز.......

1397 / 03 / 17-8:6


اولین جلسه هماهنگی برنامه پیشگیری از انتقال اچ آی وی از مادر به کودک(PMTCT) دانشگاه علوم پزشکی کاشان درسال 97برگزار شد
در راستای اجرای برنامه استراتژیک ملی ایدز ،جلسه هماهنگی در.......

1397 / 03 / 12-10:3


کمیته بهداشت کارگروه سلامت در حوادث غیر مترقبه برگزار شد
اولین کمیته بهداشت کارگروه سلامت درحوادث غیر مترقبه در.........

1397 / 03 / 10-8:8


جلسات آموزشی SHEP هپاتیت جهت گروههای مختلف تحت پوشش مرکز خدمات جامع سلامت صدوقی کاشان برگزار شد
بدنبال آموزش مربیان مدل جامع سیستماتیک.......

1397 / 03 / 09-18:23


تست سریع اچ آی وی درمراکزاقامتی میان مدت ترک اعتیاد شهرستان کاشان انجام شد
به منظور اجرای برنامه ملی استرتژیک ایدز و با توجه به.......

1397 / 03 / 09-18:18


3 باب آب انبار به دلیل تخریب و گل آلود شدن آب بعد از بارندگی های اخیر توسط کارشناسان بهداشت محیط تعطیل و تخلیه شد
پیرو بارندگی های اخیر در شهرستان کاشان 3 باب از آب انبارهای شهرستان باتوجه.........

1397 / 03 / 08-8:14


برگزاری عملکرد برنامه (PMTCT)پیشگیری از انتقال اچ ای وی از مادر به کودک دانشگاه علوم پزشکی کاشان
دکتر مروجی معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کاشان، از اجرای.......

1397 / 03 / 05-8:19


جلسه آموزشی سرخک، سرخجه و سندرم سرخجه مادرزادی جهت پرسنل بیمارستان شهید بهشتی کاشان برگزار شد
با عنایت به لزوم هماهنگی های لازم در اجرای نظام مراقبت بیماریهای.......

1397 / 03 / 02-17:48


اطلاع رسانی و انجام تست تشخیص سریع ایدز ویژه دانشجویان دانشگاه کاشان برگزار شد
همزمان با هفته.....

1397 / 03 / 01-9:27


برگزاری کنفرانس علمی اصول پیشگیری از بیماریهای داخلی در بارداری
با توجه به دستیابی به اهداف سلامت.......

1397 / 02 / 30-8:42

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر