توصیه های بهداشتی: ما می توانیم الگوی خود مراقبتی برای فرزندان مان باشیم.،داشتن خانه و خانواده ای سالم، ایمن و بانشاط نیازمند خودمراقبتی است،باخودمراقبتی،در هزینه های بهداشتی درمانی خود و خانواده صرفه جویی کنیم،خودمراقبتی به ما کمک میکند تا با قدرت ،سبک زندگی مان را تغییر دهیم و سالم و هدفمند زندگی کنیم،فرد سالم، خانواده سالم، دوستان سالم، همکاران سالم با  خود مراقبتی ،خود مراقبتی یعنی ارتقای  سلامت با تدبیر و امید.

12:53:23 PM 1400 / 09 / 17
 
RSS اخبار معاونت
صفحه 177 از 219   تعداد اخبار اين گروه خبري: 2181
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  -  56  -  57  -  58  -  59  -  60  -  61  -  62  -  63  -  64  -  65  -  66  -  67  -  68  -  69  -  70  -  71  -  72  -  73  -  74  -  75  -  76  -  77  -  78  -  79  -  80  -  81  -  82  -  83  -  84  -  85  -  86  -  87  -  88  -  89  -  90  -  91  -  92  -  93  -  94  -  95  -  96  -  97  -  98  -  99  -  100  -  101  -  102  -  103  -  104  -  105  -  106  -  107  -  108  -  109  -  110  -  111  -  112  -  113  -  114  -  115  -  116  -  117  -  118  -  119  -  120  -  121  -  122  -  123  -  124  -  125  -  126  -  127  -  128  -  129  -  130  -  131  -  132  -  133  -  134  -  135  -  136  -  137  -  138  -  139  -  140  -  141  -  142  -  143  -  144  -  145  -  146  -  147  -  148  -  149  -  150  -  151  -  152  -  153  -  154  -  155  -  156  -  157  -  158  -  159  -  160  -  161  -  162  -  163  -  164  -  165  -  166  -  167  -  168  -  169  -  170  -  171  -  172  -  173  -  174  -  175  -  176  -  177  -  178  -  179  -  180  -  181  -  182  -  183  -  184  -  185  -  186  -  187  -  188  -  189  -  190  -  191  -  192  -  193  -  194  -  195  -  196  -  197  -  198  -  199  -  200  -  201  -  202  -  203  -  204  -  205  -  206  -  207  -  208  -  209  -  210  -  211  -  212  -  213  -  214  -  215  -  216  -  217  -  218  -  219  

پیشرفت فیزیکی پروژه در حال ساخت خیّر سلامت در روستای علوی به 80% رسید.
کلنگ احداث خانه بهداشت علوی در تاریخ 31/2/92 به زمین زده شد و عملیات ساختمانی آن از ماه 15/3/92 آغاز گردید. خانه بهداشت علوی با نیّت خیرخواهانه خیّر بزرگوار جناب آقای ....

1392 / 12 / 09-15:51


جلسه آموزشی " مهارت فرزند پروری" برای والدین دانش آموزان دختر مقطع ابتدایی در شهر برزک برگزار شد.
در تاریخ 6/12/1392 جلسه آموزشی با هدف آشنایی و توانمندسازی والدین دانش آموزان در زمینه مهارت های فرزند پروری، با همکاری ....

1392 / 12 / 08-8:32


آموزش عوامل خطر سرطانها جهت اولیاء دانش آموزان مقاطع مختلف شهر نیاسر برگزار شد.
به مناسبت هفته ملی مبارزه با سرطان جلسه آموزشی با عنوان عوامل خطر سرطان ها وبه ویزه سرطان .....

1392 / 12 / 07-17:16


جلسه کمیته جامعه ایمن شهرستان کاشان برگزار شد.
جلسه کمیته جامعه ایمن شهرستان کاشان با حضور رئیس دانشگاه و سایر اعضاء روز چهارشنبه مورخ 30/11/92 در سالن شهدای ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کاشان برگزار شد.

1392 / 12 / 04-8:38


برنامه آموزشی با موضوع عوامل خطر سرطان ها جهت نمازگزاران مسجد الزهرا برگزار شد
به مناسبت هفته ملی مبارزه با سرطان جلسه آموزشی جهت نمازگزاران مسجد الزهرا واقع در خیابان شهید صالحی برگزار گردید دراین برنامه جناب آقای ....

1392 / 12 / 03-9:38


دومین جلسه هیئت تحریریه پورتال قلب سالم برگزار شد.
در تاریخ 24/11/92 دومین جلسه هیئت تحریریه پورتال قلب سالم با حضور آقای دکتر مروجی، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کاشان و اعضای هیئت تحریریه پورتال قلب سالم برگزار شد.

1392 / 11 / 29-12:7


کلاس آموزشی پیشگیری از سرطان های شایع درزنان جهت گروه جمعیت همیاران سلامت شهرستان کاشان برگزار گردید.
به مناسبت هفته ملی مبارزه با سرطان جلسه آموزشی با عنوان ....

1392 / 11 / 28-9:11


مراسم گرامیداشت روز جهانی داوطلب در مرکز بهداشتی درمانی اکرمیان برگزار شد.
به منظور گرامیداشت روز جهانی داوطلب و تقدیر از خدمات داوطلبانه رابطین بهداشت مراسم با شکوهی با حضور.....

1392 / 11 / 28-8:42


کارگاه منطقه ای GIS Arc در دانشگاه علوم پزشکی کاشان برگزار شد.
کارگاه منطقه ای GIS ARC با مشارکت مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به میزبانی گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر معاونت بهداشتی دانشگاه ....

1392 / 11 / 27-8:48


برنامه آموزشی با موضوع عوامل خطر سرطان ها جهت نمازگزاران مسجد محمدی برگزار شد
به مناسبت هفته ملی مبارزه با سرطان جلسه آموزشی ....

1392 / 11 / 26-10:16

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر