توصیه های بهداشتی: ما می توانیم الگوی خود مراقبتی برای فرزندان مان باشیم.،داشتن خانه و خانواده ای سالم، ایمن و بانشاط نیازمند خودمراقبتی است،باخودمراقبتی،در هزینه های بهداشتی درمانی خود و خانواده صرفه جویی کنیم،خودمراقبتی به ما کمک میکند تا با قدرت ،سبک زندگی مان را تغییر دهیم و سالم و هدفمند زندگی کنیم،فرد سالم، خانواده سالم، دوستان سالم، همکاران سالم با  خود مراقبتی ،خود مراقبتی یعنی ارتقای  سلامت با تدبیر و امید.

7:22:09 PM 1401 / 07 / 13
 
RSS اخبار معاونت
صفحه 173 از 233   تعداد اخبار اين گروه خبري: 2327
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  -  56  -  57  -  58  -  59  -  60  -  61  -  62  -  63  -  64  -  65  -  66  -  67  -  68  -  69  -  70  -  71  -  72  -  73  -  74  -  75  -  76  -  77  -  78  -  79  -  80  -  81  -  82  -  83  -  84  -  85  -  86  -  87  -  88  -  89  -  90  -  91  -  92  -  93  -  94  -  95  -  96  -  97  -  98  -  99  -  100  -  101  -  102  -  103  -  104  -  105  -  106  -  107  -  108  -  109  -  110  -  111  -  112  -  113  -  114  -  115  -  116  -  117  -  118  -  119  -  120  -  121  -  122  -  123  -  124  -  125  -  126  -  127  -  128  -  129  -  130  -  131  -  132  -  133  -  134  -  135  -  136  -  137  -  138  -  139  -  140  -  141  -  142  -  143  -  144  -  145  -  146  -  147  -  148  -  149  -  150  -  151  -  152  -  153  -  154  -  155  -  156  -  157  -  158  -  159  -  160  -  161  -  162  -  163  -  164  -  165  -  166  -  167  -  168  -  169  -  170  -  171  -  172  -  173  -  174  -  175  -  176  -  177  -  178  -  179  -  180  -  181  -  182  -  183  -  184  -  185  -  186  -  187  -  188  -  189  -  190  -  191  -  192  -  193  -  194  -  195  -  196  -  197  -  198  -  199  -  200  -  201  -  202  -  203  -  204  -  205  -  206  -  207  -  208  -  209  -  210  -  211  -  212  -  213  -  214  -  215  -  216  -  217  -  218  -  219  -  220  -  221  -  222  -  223  -  224  -  225  -  226  -  227  -  228  -  229  -  230  -  231  -  232  -  233  

بازدیدچرخشی گروه پیشگیری ومبارزه با بیماریهای واگیر از مرکز بهداشتی درمانی قمصر
در مورخ 29/5/93طبق برنامه ریزی انجام گرفته در ابتدای سال جاری ، دومین بازدید دوره ای پرسنل مبارزه با .....

1393 / 06 / 04-8:45


سومین جلسه ارزیابی شاخصهای سلامت مراکز بهداشتی درمانی شهرستان کاشان برگزارشد.
در جلسه کمیته فنی معاونت بهداشتی در تاریخ 03/06/93 که با حضور کارشناسان مسئول واحدهای فنی و .......

1393 / 05 / 28-11:13


جلسه مشترک کارشناسان گروه بیماری های غیرواگیر حوزه معاونت بهداشتی دانشگاه و شبکه بهداشت و درمان آران و بیدگل برگزار شد.
در تاریخ 1/6/1393 پنجمین جلسه مشترک کارشناسان گروه بیماری های غیرواگیر حوزه .....

1393 / 06 / 02-8:20


جلسه هماهنگی سندرم سرخجه مادرزادی برگزار شد.
در مورخ 30/05/93 جلسه هماهنگی اجرای نظام مراقبت بیماری سندرم سرخجه مادرزادی با حضور مدیر ......

1393 / 06 / 01-19:20


اهداء جایزه مسابقه بزرگ ایران بدون سل
پیرو برگزاری مسابقه بزرگ ایران بدون سل که توسط اداره سل و جذام وزارت بهداشت و اموزش پزشکی به صورت ان لاین تا تاریخ پایان فروردین 93 در سایت اداره فوق و سایت معاونت بهداشتی کاشان انجام شد،از .....

1393 / 05 / 30-12:35


راهپیما یی روز جهانی هپاتیت در مرکز بهداشتی درمانی 22بهمن برگزار شد.
سازمان جهانی بهداشت روز ششم مرداد را به نام روز جهانی هپاتیت نامگذاری نموده و شعار امسال از کبد خود مراقبت کن و به فکر هپاتیت باش تعین شده است.

1393 / 05 / 30-12:29


آموزش اقدامات عملی در بروز بلایا به دانش آموزان بهورزی
با توجه به تدریس تئوری" اقدامات دربروز بلایا" به دانش آموزان بهورزی ، آموزش عملی این واحد درسی در .....

1393 / 05 / 24-11:0


شانزدهمین جلسه کمیته پایش و ارزشیابی عملکرد معاونت بهداشتی برگزار شد.
در تاریخ 16/5/93 شانزدهمین جلسه کمیته پایش و ارزشیابی عملکرد با حضور نمایندگان واحدهای ......

1393 / 05 / 24-10:18


آموزش عملی اطفاء حریق به دانش آموزان بهورزی
مطابق سرفصلهای آموزشی درس"اقدامات در بروز بلایا "،در تاریخ 20/5/93 نحوه استفاده از کپسول پودر و گاز co2 جهت .....

1393 / 05 / 24-9:9


چهارمین جلسه هماهنگی در خصوص اجرای برنامه خود مراقبتی معاونت بهداشتی برگزار شد.
در تاریخ 21/5/93 چهارمین جلسه هماهنگی در خصوص اجرای برنامه خود مراقبتی با حضور اعضای کمیته خود مراقبتی در .....

1393 / 05 / 23-8:18

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر