توصیه های بهداشتی: ما می توانیم الگوی خود مراقبتی برای فرزندان مان باشیم.،داشتن خانه و خانواده ای سالم، ایمن و بانشاط نیازمند خودمراقبتی است،باخودمراقبتی،در هزینه های بهداشتی درمانی خود و خانواده صرفه جویی کنیم،خودمراقبتی به ما کمک میکند تا با قدرت ،سبک زندگی مان را تغییر دهیم و سالم و هدفمند زندگی کنیم،فرد سالم، خانواده سالم، دوستان سالم، همکاران سالم با  خود مراقبتی ،خود مراقبتی یعنی ارتقای  سلامت با تدبیر و امید.

1:59:30 PM 1400 / 09 / 17
 
RSS اخبار معاونت
صفحه 169 از 219   تعداد اخبار اين گروه خبري: 2181
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  -  56  -  57  -  58  -  59  -  60  -  61  -  62  -  63  -  64  -  65  -  66  -  67  -  68  -  69  -  70  -  71  -  72  -  73  -  74  -  75  -  76  -  77  -  78  -  79  -  80  -  81  -  82  -  83  -  84  -  85  -  86  -  87  -  88  -  89  -  90  -  91  -  92  -  93  -  94  -  95  -  96  -  97  -  98  -  99  -  100  -  101  -  102  -  103  -  104  -  105  -  106  -  107  -  108  -  109  -  110  -  111  -  112  -  113  -  114  -  115  -  116  -  117  -  118  -  119  -  120  -  121  -  122  -  123  -  124  -  125  -  126  -  127  -  128  -  129  -  130  -  131  -  132  -  133  -  134  -  135  -  136  -  137  -  138  -  139  -  140  -  141  -  142  -  143  -  144  -  145  -  146  -  147  -  148  -  149  -  150  -  151  -  152  -  153  -  154  -  155  -  156  -  157  -  158  -  159  -  160  -  161  -  162  -  163  -  164  -  165  -  166  -  167  -  168  -  169  -  170  -  171  -  172  -  173  -  174  -  175  -  176  -  177  -  178  -  179  -  180  -  181  -  182  -  183  -  184  -  185  -  186  -  187  -  188  -  189  -  190  -  191  -  192  -  193  -  194  -  195  -  196  -  197  -  198  -  199  -  200  -  201  -  202  -  203  -  204  -  205  -  206  -  207  -  208  -  209  -  210  -  211  -  212  -  213  -  214  -  215  -  216  -  217  -  218  -  219  

جلسات آموزشی خود مراقبتی در ایدز برای دانشجویان خوابگاههای امام علی، الزهراء واندیشه دانشگاه علوم پزشکی کاشان برگزارشد.
به مناسبت هفته سلامت در تاریخ 13و14و15/2/93 جلسات آموزشی خود مراقبتی در ایدز برای دانشجویان خوابگاههای امام علی، الزهراء واندیشه دانشگاه علوم پزشکی کاشان توسط دکتر....

1393 / 02 / 17-18:57


جلسه آموزش خود مراقبتی در بیماریهای منتقله از آب و غذا جهت بهگران برگزار شد.
درتاریخ 14/2/1393 جلسه آموزشی پیرامون خود مراقبتی در بیماریهای منتقله از آب و غذا برای 33 نفر از بهگران بهداشت .....

1393 / 02 / 16-18:13


جلسه هماهنگی هسته آموزشی خودمراقبتی برگزار شد.
در تاریخ 13/2/93 جلسه هماهنگی هسته آموزشی خودمراقبتی با حضور اعضای هیئت علمی دانشگاه و کارشناسان آموزش سلامت در دفتر معاونت بهداشتی برگزار شد.

1393 / 02 / 16-9:25


جلسه آموزشی خود مراقبتی در اچ آی وی /ایدز برای مسئولین رابطین مراکزبهداشتی درمانی کاشان برگزار شد.
به مناسبت هفته سلامت و شعار خود مراقبتی ،درتاریخ 9/2/1393 جلسه آموزشی خود مراقبتی و ایدز برای ....

1393 / 02 / 13-18:53


نشست مسئولین داوطلبین سلامت به مناسبت هفته سلامت
درتاریخ 09/02/1393 به مناسبت هفته سلامت مسئولین داوطلبین سلامت واحدهای شهری و روستایی معاونت بهداشتی ....

1393 / 02 / 11-12:14


بازدید چرخشی کاردانها و کارشناسان مبارزه با بیماریها برگزار شد.
در تاریخ 10/2/93 بازدید چرخشی کاردانها و کارشناسان مبارزه با بیماریها با مدیریت گروه بیماریهای غیر واگیر در مرکز بهداشتی درمانی نیاسر برگزار شد.

1393 / 02 / 11-9:4


آیا برنامه واکسیناسیون شما به روز است؟
دکتر سید علیرضا مروجی از واکسیناسیون 179479 نفر از گروه های هدف واکسیناسیون در مراکز بهداشتی درمانی تحت پوشش دانشگاه(شهرستان های کاشان و آران و بیدگل) در سال گذشته خبر داد.

1393 / 02 / 09-18:18


مراقبت فرد و خانواده برای پیگشیری از پیامدهای سوء ناشی از حوادث و بلایا یکی از مصادیق خودمراقبتی است.
دکتر علی اردلان، مشاور معاون وزیر و سرپرست دفتر مدیریت و کاهش خطر بلایاگفت :

1393 / 02 / 09-8:31


اولین جلسه ارزیابی برنامه های آموزشی در سال 93 برگزار شد.
در تاریخ 28/01/1393 اولین جلسه ارزیابی برنامه های آموزشی معاونت بهداشتی در خصوص بررسی عناوین آموزشی .....

1393 / 02 / 08-9:35


جلسه ماهیانه واحد بهداشت محیط در معاونت بهداشتی برگزار گردید.
درتاریخ 04/02/93 جلسه ماهیانه واحد بهداشت محیط با حضور کارشناس مسئول بهداشت محیط آقای مهندس فتحی مقدم و کارشناسان واحد تشکیل شد.

1393 / 02 / 08-8:39

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر