توصیه های بهداشتی: ما می توانیم الگوی خود مراقبتی برای فرزندان مان باشیم.،داشتن خانه و خانواده ای سالم، ایمن و بانشاط نیازمند خودمراقبتی است،باخودمراقبتی،در هزینه های بهداشتی درمانی خود و خانواده صرفه جویی کنیم،خودمراقبتی به ما کمک میکند تا با قدرت ،سبک زندگی مان را تغییر دهیم و سالم و هدفمند زندگی کنیم،فرد سالم، خانواده سالم، دوستان سالم، همکاران سالم با  خود مراقبتی ،خود مراقبتی یعنی ارتقای  سلامت با تدبیر و امید.

12:17:08 AM 1399 / 05 / 15
 
RSS اخبار معاونت
صفحه 163 از 191   تعداد اخبار اين گروه خبري: 1903
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  -  56  -  57  -  58  -  59  -  60  -  61  -  62  -  63  -  64  -  65  -  66  -  67  -  68  -  69  -  70  -  71  -  72  -  73  -  74  -  75  -  76  -  77  -  78  -  79  -  80  -  81  -  82  -  83  -  84  -  85  -  86  -  87  -  88  -  89  -  90  -  91  -  92  -  93  -  94  -  95  -  96  -  97  -  98  -  99  -  100  -  101  -  102  -  103  -  104  -  105  -  106  -  107  -  108  -  109  -  110  -  111  -  112  -  113  -  114  -  115  -  116  -  117  -  118  -  119  -  120  -  121  -  122  -  123  -  124  -  125  -  126  -  127  -  128  -  129  -  130  -  131  -  132  -  133  -  134  -  135  -  136  -  137  -  138  -  139  -  140  -  141  -  142  -  143  -  144  -  145  -  146  -  147  -  148  -  149  -  150  -  151  -  152  -  153  -  154  -  155  -  156  -  157  -  158  -  159  -  160  -  161  -  162  -  163  -  164  -  165  -  166  -  167  -  168  -  169  -  170  -  171  -  172  -  173  -  174  -  175  -  176  -  177  -  178  -  179  -  180  -  181  -  182  -  183  -  184  -  185  -  186  -  187  -  188  -  189  -  190  -  191  

برگزاری جلسه هماهنگی روز جهانی و هفته ملی کودک
به مناسبت گرامیداشت روز جهانی و هفته ملی کودک(21-15 مهرماه) جلسه ای در تاریخ ....

1392 / 07 / 14-11:48


جلسه هماهنگی بیماری سیاه زخم در معاونت بهداشتی برگزار شد.
با توجه به گزارش مواردی از بیماری سیاه زخم در بعضی از شهرهای کشور ، جلسه هماهنگی جهت اتخاذ راهکارهای ....

1392 / 07 / 13-11:29


کار آموزی ترم یک دانش آموزان دوره دوازدهم بهورزی شروع شد.
با توجه به پایان یافتن بخش تئوری ترم یک دانش آموزان بهورزی ، از ابتدای شهریور ماه طبق آئین نامه و در ....

1392 / 07 / 08-8:49


جلسه هماهنگی مسئولین کانون های فرهنگی- هنری مساجد در خصوص طرح آموزش مساجد مروج سلامت برگزار گردید.
به منظور انجام هماهنگی در زمینه اطلاع رسانی، موضوعات آموزشی، چگونگی اجرا و ....

1392 / 07 / 08-16:58


جلسه هماهنگی گروه فناوری اطلاعات سلامت با واحدهای ستادی معاونت بهداشتی برگزار شد.
با توجه به شروع کارآموزی اولین دوره دانشجویان فناوری اطلاعات سلامت در حوزه معاونت بهداشتی ، جلسه ای ....

1392 / 07 / 08-9:22


جلسه کارگروه ارتقاء آموزش توجیهی بدو خدمت با هماهنگی مرکز آموزش بهورزی وکارکنان تشکیل شد.
اولین جلسه کارگروه" ارتقاءآموزش تخصصی بدو خدمت کارکنان" با حضور معاون محترم بهداشتی ، ریاست محترم مرکز بهداشت ونمایندگان ....

1392 / 07 / 08-8:14


بازدید پرسنل گروه پیشگیری ومبارزه با بیماری ها ی واگیر از نیاسر انجام شد.
در مورخ 27/06/92طبق برنامه ریزی انجام گرفته در ابتدای سال جاری ، بازدید دوره ای پرسنل مبارزه با بیماریها از مرکز ....

1392 / 07 / 07-11:34


کارگاه پیشگیری از خودکشی در دانش آموزان برگزار شد.
کارگاه آموزشی پیشگیری از خودکشی ویژه کلیه مشاورین آموزش و پرورش شهرستان کاشان .....

1392 / 07 / 07-8:56


جلسه ماهیانه واحد بهداشت محیط در معاونت بهداشتی برگزار گردید.
درتاریخ 28/06/92 جلسه ماهیانه واحد بهداشت محیط با حضور کارشناس مسؤل بهداشت محیط آقای مهندس فتحی مقدم و کارشناسان آن واحد .....

1392 / 07 / 06-18:15


بازدید ریاست محترم دانشگاه ،معاون بهداشتی و معاون دانشجویی فرهنگی از سنجش سلامت دانشجویان بدو ورودبه دانشگاه
ریاست دانشگاه به اتفاق معاون بهداشتی و معاون دانشجویی فرهنگی امروز ....

1392 / 07 / 06-17:21

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر