توصیه های بهداشتی: ما می توانیم الگوی خود مراقبتی برای فرزندان مان باشیم.،داشتن خانه و خانواده ای سالم، ایمن و بانشاط نیازمند خودمراقبتی است،باخودمراقبتی،در هزینه های بهداشتی درمانی خود و خانواده صرفه جویی کنیم،خودمراقبتی به ما کمک میکند تا با قدرت ،سبک زندگی مان را تغییر دهیم و سالم و هدفمند زندگی کنیم،فرد سالم، خانواده سالم، دوستان سالم، همکاران سالم با  خود مراقبتی ،خود مراقبتی یعنی ارتقای  سلامت با تدبیر و امید.

4:49:07 PM 1398 / 09 / 23
 
RSS اخبار معاونت
صفحه 161 از 186   تعداد اخبار اين گروه خبري: 1858
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  -  56  -  57  -  58  -  59  -  60  -  61  -  62  -  63  -  64  -  65  -  66  -  67  -  68  -  69  -  70  -  71  -  72  -  73  -  74  -  75  -  76  -  77  -  78  -  79  -  80  -  81  -  82  -  83  -  84  -  85  -  86  -  87  -  88  -  89  -  90  -  91  -  92  -  93  -  94  -  95  -  96  -  97  -  98  -  99  -  100  -  101  -  102  -  103  -  104  -  105  -  106  -  107  -  108  -  109  -  110  -  111  -  112  -  113  -  114  -  115  -  116  -  117  -  118  -  119  -  120  -  121  -  122  -  123  -  124  -  125  -  126  -  127  -  128  -  129  -  130  -  131  -  132  -  133  -  134  -  135  -  136  -  137  -  138  -  139  -  140  -  141  -  142  -  143  -  144  -  145  -  146  -  147  -  148  -  149  -  150  -  151  -  152  -  153  -  154  -  155  -  156  -  157  -  158  -  159  -  160  -  161  -  162  -  163  -  164  -  165  -  166  -  167  -  168  -  169  -  170  -  171  -  172  -  173  -  174  -  175  -  176  -  177  -  178  -  179  -  180  -  181  -  182  -  183  -  184  -  185  -  186  

بازرسی واحد بهداشت حرفه ای از واحدهای تولیدی انجام شد.
در راستای اجرای برنامه های واحد بهداشت حرفه ای کارشناسان بهداشت حرفه ای معاونت بهداشتی ، مراکز وابسته ....

1392 / 06 / 13-12:32


جلسه آموزشی پیشگیری از بیماری تب مالت برگزار شد.
تب مالت یا بروسلوز از بیماریهای واگیردار مشترک بین انسان و دام می باشد که معمولاً از طریق مصرف فرآورده های دامی آلوده ....

1392 / 06 / 13-8:24


کار گاه آموزشی تب خونریزی دهنده کریمه کنگو برگزار شد.
درمورخ 6/6/92 کارگاه آموزشی بیماری تب خونریزی دهنده کریمه کنگو جهت 25 نفر از صنف آشپز و قصابان منطقه تحت پوشش مرکز بهداشتی درمانی ....

1392 / 06 / 12-8:25


کمیته دانشگاهی مننژیت برگزار شد:
در مورخ 7/6/92 جلسه کمیته مقابله با اپید می مننژیت با حضورمعاون بهداشتی ، مدیر گروه اطفال ، مدیر گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر، مدیر اداره امور

1392 / 06 / 10-8:41


کارگاه بازآموزی کنترل و پیشگیری PKU و CH برگزار شد.
در تاریخ 06/06/1392 اولین کارگاه بازآموزی کنترل و پیشگیری PKU و CH توسط گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای غیر واگیر....

1392 / 06 / 07-11:35


کمیته آزمایشگاهی بیماریهای منتقله از آب و غذا تشکیل شد .
در مورخ 31/5/92 جلسه بررسی مشکلات تشخیص آزمایشگاهی بیماریهای منتقله از آب و غذا با حضور معاون بهداشتی، مدیر گروه پیشگیری و ....

1392 / 06 / 04-8:7


جلسه هم اندیشی و هماهنگی سند ملی تغذیه و امنیت غذایی دانشگاه برگزار شد.
جلسه هم اندیشی و هماهنگی سند ملی تغذیه و امنیت غذایی دانشگاه با حضور نمایندگانی از معاونت های دانشگاه و واحدهای معاونت بهداشتی ....

1392 / 06 / 02-15:0


جلسه هماهنگی پرسنل بهداشت محیط برگزار شد.
در تاریخ 31/05/92 جلسه ماهیانه واحد بهداشت محیط با حضور کارشناس مسؤل بهداشت محیط آقای مهنس ....

1392 / 06 / 01-13:1


جمع آوری و توقیف مجدد محموله شربت های رنگی غیر مجاز توسط گروه ضربت بهداشت محیط شهرستان کاشان
در مرداد ماه سالجاری توسط گروه ضربت بهداشت محیط با همکاری مامورین محترم نیروی انتظامی و دستور دادستان محترم دادگاه ...

1392 / 05 / 31-10:32


جلسه هماهنگی مساجد مروج سلامت برگزار شد.
جلسه برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد طرح مساجد مروج سلامت که با حضور آقای نوروززاده مسئول رسیدگی به امور مسجد کاشان، آقای صنعتکار نماینده سازمان تبلیغات ...

1392 / 05 / 31-9:22

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر