توصیه های بهداشتی: ما می توانیم الگوی خود مراقبتی برای فرزندان مان باشیم.،داشتن خانه و خانواده ای سالم، ایمن و بانشاط نیازمند خودمراقبتی است،باخودمراقبتی،در هزینه های بهداشتی درمانی خود و خانواده صرفه جویی کنیم،خودمراقبتی به ما کمک میکند تا با قدرت ،سبک زندگی مان را تغییر دهیم و سالم و هدفمند زندگی کنیم،فرد سالم، خانواده سالم، دوستان سالم، همکاران سالم با  خود مراقبتی ،خود مراقبتی یعنی ارتقای  سلامت با تدبیر و امید.

3:31:05 PM 1400 / 05 / 10
 
RSS اخبار معاونت
صفحه 159 از 210   تعداد اخبار اين گروه خبري: 2092
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  -  56  -  57  -  58  -  59  -  60  -  61  -  62  -  63  -  64  -  65  -  66  -  67  -  68  -  69  -  70  -  71  -  72  -  73  -  74  -  75  -  76  -  77  -  78  -  79  -  80  -  81  -  82  -  83  -  84  -  85  -  86  -  87  -  88  -  89  -  90  -  91  -  92  -  93  -  94  -  95  -  96  -  97  -  98  -  99  -  100  -  101  -  102  -  103  -  104  -  105  -  106  -  107  -  108  -  109  -  110  -  111  -  112  -  113  -  114  -  115  -  116  -  117  -  118  -  119  -  120  -  121  -  122  -  123  -  124  -  125  -  126  -  127  -  128  -  129  -  130  -  131  -  132  -  133  -  134  -  135  -  136  -  137  -  138  -  139  -  140  -  141  -  142  -  143  -  144  -  145  -  146  -  147  -  148  -  149  -  150  -  151  -  152  -  153  -  154  -  155  -  156  -  157  -  158  -  159  -  160  -  161  -  162  -  163  -  164  -  165  -  166  -  167  -  168  -  169  -  170  -  171  -  172  -  173  -  174  -  175  -  176  -  177  -  178  -  179  -  180  -  181  -  182  -  183  -  184  -  185  -  186  -  187  -  188  -  189  -  190  -  191  -  192  -  193  -  194  -  195  -  196  -  197  -  198  -  199  -  200  -  201  -  202  -  203  -  204  -  205  -  206  -  207  -  208  -  209  -  210  

هفتمین جلسه کمیته پایش و نظارت برگزار شد.
در تاریخ 25/2/93 هفتمین جلسه کمیته پایش و نظارت با حضور نمایندگان واحدهای ستادی در معاونت بهداشتی .......

1393 / 02 / 31-10:8


معاون بهداشت از اجرای برنامه خود مراقبتی به منظور توانمندسازی مردم ایران در صیانت و مراقبت از سلامت خودشان خبر داد.
به گزارش خبرنگار وب دا؛ دکتر علی اکبر سیاری در نشست رییس جمهوری با وزیر بهداشت، معاونین و مشاورین این وزارتخانه ضمن اعلام این خبر گفت:

1393 / 02 / 30-12:31


اولین جلسه کمیته دانشگاهی سالک در سال جاری برگزار شد.
درتاریخ 28/2/93 جلسه کمیته دانشگاهی سالک با حضور اعضاء محترم کمیته در دفتر معاونت بهداشتی با هدف ....

1393 / 02 / 30-12:10


جلسه هماهنگی کنترل بیماریهای منتقله از آب و غذا در مرکز ازوار برگزار شد.
با توجه به شروع فصل گرما وسابقه بروز طغیان بیماریهای منتقله از آب وغذا در سال گذشته در منطقه تحت پوشش مرکز بهداشتی درمانی ازوار به همین منظور.....

1393 / 02 / 29-19:22


جلسه هماهنگی پیشگیری از طغیان بیماریهای منتقله از آب و غذا در شهرستان آران و بیدگل برگزار شد.
در آستانه شروع فصل گرما و با توجه به سابقه بروز طغیان بیماریهای منتقله از آب و غذا در سال گذشته در یکی از مناطق تحت پوشش شبکه بهداشت ودرمان .....

1393 / 02 / 29-19:10


بیمارستان های میلاد و سیدالشهداء آران و بیدگل دوستدار کودک شناخته شدند.
بدنبال تلاش مستمر و خالصانه مسئولین وپرسنل بیمارستان های داوطلب دوستدار کودک میلاد و سیدالشهدا و پیرو بازدید جناب آقای دکتر فریور عضو کمیته کشوری تغذیه با شیرمادر...

1393 / 02 / 28-8:27


دومین جلسه مشترک کارشناسان بیماری های غیرواگیر برگزار شد.
دومین جلسه مشترک کارشناسان بیماری های غیرواگیر حوزه معاونت بهداشتی دانشگاه با کارشناسان مبارزه با بیماری های شبکه .....

1393 / 02 / 27-13:48


دومین جلسه ارزیابی برنامه های آموزشی معاونت برگزار شد.
در تاریخ 02/13/ 93 دومین جلسه ارزیابی برنامه های آموزشی معاونت در خصوص بررسی عناوین آموزشی پیشنهادی......

1393 / 02 / 27-12:27


جلسه آموزشی خود مراقبتی در ناقلین سالک ، تب کریمه کنگو ومالاریا جهت پرسنل بیمارستان شبیه خوانی برگزارشد.
در راستای تحقق شعار سازمان بهداشت جهانی تحت عنوان ......

1393 / 02 / 25-12:12


جلسه بین واحدی کارشناسان گروه مهندسی بهداشت محیط حوزه معاونت بهداشتی کاشان وشبکه آران و بیدگل برگزار شد.
در تاریخ 21/2/1393 اولین جلسه بین واحدی در سال جدید با حضور .......

1393 / 02 / 25-10:22

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر