توصیه های بهداشتی: ما می توانیم الگوی خود مراقبتی برای فرزندان مان باشیم.،داشتن خانه و خانواده ای سالم، ایمن و بانشاط نیازمند خودمراقبتی است،باخودمراقبتی،در هزینه های بهداشتی درمانی خود و خانواده صرفه جویی کنیم،خودمراقبتی به ما کمک میکند تا با قدرت ،سبک زندگی مان را تغییر دهیم و سالم و هدفمند زندگی کنیم،فرد سالم، خانواده سالم، دوستان سالم، همکاران سالم با  خود مراقبتی ،خود مراقبتی یعنی ارتقای  سلامت با تدبیر و امید.

3:03:47 PM 1400 / 05 / 10
 
RSS اخبار معاونت
صفحه 156 از 210   تعداد اخبار اين گروه خبري: 2092
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  -  56  -  57  -  58  -  59  -  60  -  61  -  62  -  63  -  64  -  65  -  66  -  67  -  68  -  69  -  70  -  71  -  72  -  73  -  74  -  75  -  76  -  77  -  78  -  79  -  80  -  81  -  82  -  83  -  84  -  85  -  86  -  87  -  88  -  89  -  90  -  91  -  92  -  93  -  94  -  95  -  96  -  97  -  98  -  99  -  100  -  101  -  102  -  103  -  104  -  105  -  106  -  107  -  108  -  109  -  110  -  111  -  112  -  113  -  114  -  115  -  116  -  117  -  118  -  119  -  120  -  121  -  122  -  123  -  124  -  125  -  126  -  127  -  128  -  129  -  130  -  131  -  132  -  133  -  134  -  135  -  136  -  137  -  138  -  139  -  140  -  141  -  142  -  143  -  144  -  145  -  146  -  147  -  148  -  149  -  150  -  151  -  152  -  153  -  154  -  155  -  156  -  157  -  158  -  159  -  160  -  161  -  162  -  163  -  164  -  165  -  166  -  167  -  168  -  169  -  170  -  171  -  172  -  173  -  174  -  175  -  176  -  177  -  178  -  179  -  180  -  181  -  182  -  183  -  184  -  185  -  186  -  187  -  188  -  189  -  190  -  191  -  192  -  193  -  194  -  195  -  196  -  197  -  198  -  199  -  200  -  201  -  202  -  203  -  204  -  205  -  206  -  207  -  208  -  209  -  210  

تیم واکنش سریع به همراه زائران به مرقد امام خمینی (ره) اعزام شد.
پس از انجام هماهنگی های لازم در سطح دانشگاه و ناحیه مقاومت بسیج سپاه در شهرستانهای کاشان و آران و بیدگل به منظور پوشش ....

1393 / 03 / 19-13:50


جلسه هماهنگی بین گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر و مرکز گذری کاهش آسیب (DIC) برگزار شد.
در تاریخ 18/3/ 93 جلسه هماهنگی بین گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر و مرکز DIC اداره بهزیستی ، با حضور ......

1393 / 03 / 19-11:33


کنفرانس " سلامت اجتماعی " در بیمارستان کارگرنژاد برگزار شد.
در تاریخ 18/3/93 کنفرانس " سلامت اجتماعی " در ......

1393 / 03 / 19-11:23


آغاز سنجش سلامت نوآموزان بدو ورود به دبستان در کاشان
معاون بهداشتی دانشگاه با بیان اهمیت سنجش سلامت نوآموزان بدو ورود به دبستان با هدف تشخیص اختلالات جسمانی و رفتاری اعلام نمودند.....

1393 / 03 / 17-9:33

به مناسبت روز ملی جوان:
« ترویج فرهنگ سلامت در جوانان »
جناب آقای دکتر سید علیرضا مروجی، معاون محترم بهداشتی دانشگاه ضمن عرض تبریک به مناسبت اعیاد شعبانیه، اعلام نمودند که روز.....

1393 / 03 / 17-17:29


آغاز عملیات مبارزه با ناقل بیماری سالک در منطقه راوند
درتاریخ 11/3/93 عملیات مبارزه با ناقل بیماری سالک(سمپاشی) با حضور کارشناسان گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر و بهداشت محیط معاونت بهداشتی.....

1393 / 03 / 17-8:0


جلسه خود مراقبتی در اچ آی وی/ایدزجهت پرسنل زایشگاه شبیه خوانی برگزار شد.
جلسه آموزشی خود مراقبتی در اچ آی وی/ایدز در تاریخ 12/3/93 جهت پرسنل زایشگاه دکتر شبیه خوانی توسط آقای دکترهدایتی پزشک هماهنگ کننده سل و ایدز معاونت بهداشتی ....

1393 / 03 / 17-7:54


نمایشگاه آشنایی با مضرات استعمال دخانیات افتتاح شد.
در تاریخ 12/03/1393 بمنظور ارتقاء سطح آگاهی عمومی به ویژه نسل جوان ، نوجوان و زنان کشور که هدف اصلی کمپانی های تولید کننده محصولات دخانی هستند و با توجه به .......

1393 / 03 / 14-10:28


اولین جلسه کمیته راهبری برنامه ایمنی آب آشامیدنی توسط واحد بهداشت محیط برگزار شد.
درتاریخ 8/3/93 اولین جلسه کمیته راهبری برنامه ایمنی آب آشامیدنی شهرستان کاشان بمنظور راهبری و برنامه ریزی برای اجرای برنامه جهت دستیابی به هدف مطمئن شدن از ....

1393 / 03 / 12-10:51


جلسه آموزش خودمراقبتی در بیماری های مزمن تنفسی جهت کارگران، رانندگان و پرسنل خدمات شهری شهرداری برگزار شد.
در تاریخ 07/03/1393جلسه آموزش خودمراقبتی در بیماری های مزمن تنفسی جهت .....

1393 / 03 / 12-10:28

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر