توصیه های بهداشتی: ما می توانیم الگوی خود مراقبتی برای فرزندان مان باشیم.،داشتن خانه و خانواده ای سالم، ایمن و بانشاط نیازمند خودمراقبتی است،باخودمراقبتی،در هزینه های بهداشتی درمانی خود و خانواده صرفه جویی کنیم،خودمراقبتی به ما کمک میکند تا با قدرت ،سبک زندگی مان را تغییر دهیم و سالم و هدفمند زندگی کنیم،فرد سالم، خانواده سالم، دوستان سالم، همکاران سالم با  خود مراقبتی ،خود مراقبتی یعنی ارتقای  سلامت با تدبیر و امید.

2:24:59 PM 1400 / 05 / 10
 
RSS اخبار معاونت
صفحه 153 از 210   تعداد اخبار اين گروه خبري: 2092
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  -  56  -  57  -  58  -  59  -  60  -  61  -  62  -  63  -  64  -  65  -  66  -  67  -  68  -  69  -  70  -  71  -  72  -  73  -  74  -  75  -  76  -  77  -  78  -  79  -  80  -  81  -  82  -  83  -  84  -  85  -  86  -  87  -  88  -  89  -  90  -  91  -  92  -  93  -  94  -  95  -  96  -  97  -  98  -  99  -  100  -  101  -  102  -  103  -  104  -  105  -  106  -  107  -  108  -  109  -  110  -  111  -  112  -  113  -  114  -  115  -  116  -  117  -  118  -  119  -  120  -  121  -  122  -  123  -  124  -  125  -  126  -  127  -  128  -  129  -  130  -  131  -  132  -  133  -  134  -  135  -  136  -  137  -  138  -  139  -  140  -  141  -  142  -  143  -  144  -  145  -  146  -  147  -  148  -  149  -  150  -  151  -  152  -  153  -  154  -  155  -  156  -  157  -  158  -  159  -  160  -  161  -  162  -  163  -  164  -  165  -  166  -  167  -  168  -  169  -  170  -  171  -  172  -  173  -  174  -  175  -  176  -  177  -  178  -  179  -  180  -  181  -  182  -  183  -  184  -  185  -  186  -  187  -  188  -  189  -  190  -  191  -  192  -  193  -  194  -  195  -  196  -  197  -  198  -  199  -  200  -  201  -  202  -  203  -  204  -  205  -  206  -  207  -  208  -  209  -  210  

جلسه کارگروه کمیته جامعه ایمن شهرستان کاشان برگزار شد.
جلسه کارگروه کمیته جامعه ایمن شهرستان کاشان به منظور پیگیری مصوبات کمیته جامعه ایمن شهرستان وکمیته مرگ ومیر کودکان در .....

1393 / 04 / 16-18:13


کارگاه آموزشی آزمون تست تشخیص سریع SD) HIV) برگزار شد.
در مورخه 14/4/93 کارگاه تست تشخیص سریع (HIV(SD با حضور نمایندگان .....

1393 / 04 / 15-10:41


برگزاری اردوی سیاحتی داوطلبان سلامت نیاسر
در راستای تقدیر از خدمات داوطلبان سلامت و افزایش انگیزه در.....

1393 / 04 / 14-9:20


آغاز معاینات سلامت دهان و دندان کودکان بدو ورود به دبستان
به گفته آقای دکتر محمدفرجی کارشناس مسئول واحد سلامت دهان و دندان معاونت بهداشتی:

1393 / 04 / 14-9:3


بازدید از اتاق ایزوله تنفسی فشار منفی شهرستان آران و بیدگل انجام شد.
در راستای افزایش کوروناویروس در برخی کشورها، در مورخ 3/4/1393 به منظور بررسی .....

1393 / 04 / 10-19:12


بازدید از اتاق ایزوله تنفسی فشار منفی مجتمع بیمارستانی شهید دکتر بهشتی انجام شد.
در راستای افزایش کوروناویروس در برخی کشورها، در مورخ 3/4/1393 به منظور بررسی آمادگی های بیمارستانی در امر کنترل این ....

1393 / 04 / 10-19:2


جلسه آموزشی خود مراقبتی در بیماریهای منتقله از آب و غذا جهت پرسنل بیمارستان کارگر نژاد برگزار شد.
درتاریخ 5/4/1393 جلسه آموزشی پیرامون خود مراقبتی در بیماریهای منتقله از آب و غذا برای 31 نفر از پرسنل بیمارستان کارگر نژاد با همکاری مسئول آموزش بیمارستان کارگر نژاد و گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر.....

1393 / 04 / 09-9:30


جلسه آموزشی خودمراقبتی در بیماری های زئونوز جهت پرسنل بیمارستان میلاد برگزار شد.
در تاریخ 05/04/1393جلسه آموزش خودمراقبتی در بیماری هاری ، تب خونریزی دهنده کریمه کنگو و تب مالت با همکاری بیمارستان .....

1393 / 04 / 09-9:23


به مناسبت روز جهانی مبارزه با اعتیاد مراسم قلیان سوزی در پارک بام شهر کاشان برگزار شد.
با توجه به تحقیقات گسترده ای که انجام شده مشخص گردیده که دروازه ورود به اعتیاد استعمال مواد دخانی بویژه قلیان می باشد و متاسفانه آمار ....

1393 / 04 / 08-9:0


دوازدهمین جلسه کمیته پایش و نظارت معاونت بهداشتی برگزار شد.
دوازدهمین جلسه کمیته پایش و نظارت با حضور نمایندگان واحدهای .....

1393 / 04 / 08-8:51

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر