توصیه های بهداشتی: ما می توانیم الگوی خود مراقبتی برای فرزندان مان باشیم.،داشتن خانه و خانواده ای سالم، ایمن و بانشاط نیازمند خودمراقبتی است،باخودمراقبتی،در هزینه های بهداشتی درمانی خود و خانواده صرفه جویی کنیم،خودمراقبتی به ما کمک میکند تا با قدرت ،سبک زندگی مان را تغییر دهیم و سالم و هدفمند زندگی کنیم،فرد سالم، خانواده سالم، دوستان سالم، همکاران سالم با  خود مراقبتی ،خود مراقبتی یعنی ارتقای  سلامت با تدبیر و امید.

7:09:37 PM 1401 / 07 / 13
 
RSS اخبار معاونت
صفحه 145 از 233   تعداد اخبار اين گروه خبري: 2327
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  -  56  -  57  -  58  -  59  -  60  -  61  -  62  -  63  -  64  -  65  -  66  -  67  -  68  -  69  -  70  -  71  -  72  -  73  -  74  -  75  -  76  -  77  -  78  -  79  -  80  -  81  -  82  -  83  -  84  -  85  -  86  -  87  -  88  -  89  -  90  -  91  -  92  -  93  -  94  -  95  -  96  -  97  -  98  -  99  -  100  -  101  -  102  -  103  -  104  -  105  -  106  -  107  -  108  -  109  -  110  -  111  -  112  -  113  -  114  -  115  -  116  -  117  -  118  -  119  -  120  -  121  -  122  -  123  -  124  -  125  -  126  -  127  -  128  -  129  -  130  -  131  -  132  -  133  -  134  -  135  -  136  -  137  -  138  -  139  -  140  -  141  -  142  -  143  -  144  -  145  -  146  -  147  -  148  -  149  -  150  -  151  -  152  -  153  -  154  -  155  -  156  -  157  -  158  -  159  -  160  -  161  -  162  -  163  -  164  -  165  -  166  -  167  -  168  -  169  -  170  -  171  -  172  -  173  -  174  -  175  -  176  -  177  -  178  -  179  -  180  -  181  -  182  -  183  -  184  -  185  -  186  -  187  -  188  -  189  -  190  -  191  -  192  -  193  -  194  -  195  -  196  -  197  -  198  -  199  -  200  -  201  -  202  -  203  -  204  -  205  -  206  -  207  -  208  -  209  -  210  -  211  -  212  -  213  -  214  -  215  -  216  -  217  -  218  -  219  -  220  -  221  -  222  -  223  -  224  -  225  -  226  -  227  -  228  -  229  -  230  -  231  -  232  -  233  

معاون فنی معاونت بهداشتی از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی بازدید کرد
در راستای شعار روز جهانی بهداشت "ایمنی مواد غذایی از مزرعه تا سفره" و اهمیت ویژه حفظ ایمنی غذا و......

1394 / 04 / 14-8:42

به مناسبت هفته مبارزه با مواد مخدر:
جلسه آموزشی پیشگیری از اعتیاد در دانشجویان ویژه متصدیان خوابگاه های دانشگاه کاشان برگزار شد.
جلسه آموزشی پیشگیری از اعتیاد در......

1394 / 04 / 10-13:48

معاون بهداشتی دانشگاه عنوان کرد:
سن شروع مصرف سیگار در کاشان 13 سال است
معاون بهداشتی دانشگاه گفت: شروع مصرف سیگار و یا اولین تجربه استعمال سیگار در کاشان بر اساس تحقیقات انجام شده حدود 13 سال است.

1394 / 04 / 10-13:40

به مناسبت هفته مبارزه با مواد مخدر:
جلسه آموزشی "نقش خانواده در پیشگیری اولیه از اعتیاد " برگزار شد
جلسه آموزشی "نقش خانواده در پیشگیری اولیه از اعتیاد " ویژه خانواده های تحت .....

1394 / 04 / 08-17:52

به مناسبت هفته مبارزه با مواد مخدر:
همایش کوهپیمایی معاونت بهداشتی، در روستای فریزهند برگزارشد
همزمان با فرا رسیدن هفته مبارزه با.....

1394 / 04 / 06-11:41


عملیات مبارزه با ناقل ومخزن بیماری سالک درکاشان
عملیات مبارزه با ناقل بیماری سالک توسط کارشناسان گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر و بهداشت محیط معاونت بهداشتی در مناطق راوند، فین و زیدی شروع شد.

1394 / 04 / 06-10:2


جلسه ماهیانه واحد بهداشت محیط برگزار شد
جلسه ماهیانه واحد بهداشت محیط با حضور کارشناس مسئول بهداشت محیط آقای......

1394 / 04 / 06-8:16


کارگاه آموزشی شیوه ها و فنون تدریس برگزار شد
کارگاه آموزشی شیوه های آموزشی و فنون تدریس با هدف توانمند سازی پرسنل بهداشتی در زمینه به.......

1394 / 03 / 30-10:3


سنجش سلامت نوآموزان بدو ورود به دبستان آغاز شد
دانش آموزان یکی از گروه های آسیب پذیر جامعه می باشند که تأمین سلامت و......

1394 / 03 / 30-9:0

تقدیر و تشکر:
مدیر کل دفتر سلامت روانی اجتماعی وزارت بهداشت از اجرای برنامه مدل مداخلاتی سلامت اجتماعی در معاونت بهداشتی کاشان تقدیر کرد.
مدل مداخلاتی سلامت اجتماعی که با هدف ارتقای سلامت اجتماعی و پیشگیری از....

1394 / 03 / 28-13:3

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر