توصیه های بهداشتی: ما می توانیم الگوی خود مراقبتی برای فرزندان مان باشیم.،داشتن خانه و خانواده ای سالم، ایمن و بانشاط نیازمند خودمراقبتی است،باخودمراقبتی،در هزینه های بهداشتی درمانی خود و خانواده صرفه جویی کنیم،خودمراقبتی به ما کمک میکند تا با قدرت ،سبک زندگی مان را تغییر دهیم و سالم و هدفمند زندگی کنیم،فرد سالم، خانواده سالم، دوستان سالم، همکاران سالم با  خود مراقبتی ،خود مراقبتی یعنی ارتقای  سلامت با تدبیر و امید.

4:06:10 PM 1398 / 11 / 08
 
RSS اخبار معاونت
صفحه 137 از 188   تعداد اخبار اين گروه خبري: 1878
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  -  56  -  57  -  58  -  59  -  60  -  61  -  62  -  63  -  64  -  65  -  66  -  67  -  68  -  69  -  70  -  71  -  72  -  73  -  74  -  75  -  76  -  77  -  78  -  79  -  80  -  81  -  82  -  83  -  84  -  85  -  86  -  87  -  88  -  89  -  90  -  91  -  92  -  93  -  94  -  95  -  96  -  97  -  98  -  99  -  100  -  101  -  102  -  103  -  104  -  105  -  106  -  107  -  108  -  109  -  110  -  111  -  112  -  113  -  114  -  115  -  116  -  117  -  118  -  119  -  120  -  121  -  122  -  123  -  124  -  125  -  126  -  127  -  128  -  129  -  130  -  131  -  132  -  133  -  134  -  135  -  136  -  137  -  138  -  139  -  140  -  141  -  142  -  143  -  144  -  145  -  146  -  147  -  148  -  149  -  150  -  151  -  152  -  153  -  154  -  155  -  156  -  157  -  158  -  159  -  160  -  161  -  162  -  163  -  164  -  165  -  166  -  167  -  168  -  169  -  170  -  171  -  172  -  173  -  174  -  175  -  176  -  177  -  178  -  179  -  180  -  181  -  182  -  183  -  184  -  185  -  186  -  187  -  188  

بازدید چرخشی گروه پیشگیری ومبارزه با بیماریهای واگیر از مرکز جوشقان قالی انجام شد.
در مورخ 31/2/93طبق برنامه ریزی انجام گرفته در ابتدای سال جاری ، اولین بازدید دوره ای پرسنل مبارزه با بیماریها، از مرکز بهداشتی درمانی جوشقان قالی انجام شد. این بازدید با .....

1393 / 03 / 04-18:21


نوبت دوم طرح ملی ایمن سازی تکمیلی فلج اطفال آغاز شد.
نوبت دوم طرح ملی ایمنسازی تکمیلی فلج اطفال جهت شش هزار و دویست خانوار اتباع خارجی وایمنسازی چهارهزار و نهصد کودک زیر 5 سال ....

1393 / 03 / 04-10:40


نظارت بر وضعیت بهداشتی مساجد مجری برنامه اعتکاف وآشپزخانه های توزیع مواد غذایی توسط کارشناسان بهداشت محیط
کلیه مساجد و آشپزخانه های توزیع مواد غذایی مجری برنامه اعتکاف در شهر کاشان ......

1393 / 03 / 03-12:13


دومین جلسه هم اندیشی رابطان سلامت روان برگزار شد.
در تاریخ 30/2/93 دومین جلسه هم اندیشی رابطان سلامت روان در معاونت بهداشتی .....

1393 / 02 / 31-13:23


اردوی تفریحی بهورزان برگزار شد.
در تاریخ17/2/92 اردوی تفریحی جهت بهورزان شاغل و بازنشسته با ......

1393 / 02 / 31-10:41


کنفرانس علمی بیماریهای قابل انتقال بین حیوان و انسان برگزار شد.
کنفرانس علمی یکروزه بیماریهای قابل انتقال بین حیوان و انسان جهت پزشکان مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی، پزشکان بخش .....

1393 / 02 / 31-12:27


هفتمین جلسه کمیته پایش و نظارت برگزار شد.
در تاریخ 25/2/93 هفتمین جلسه کمیته پایش و نظارت با حضور نمایندگان واحدهای ستادی در معاونت بهداشتی .......

1393 / 02 / 31-10:8


معاون بهداشت از اجرای برنامه خود مراقبتی به منظور توانمندسازی مردم ایران در صیانت و مراقبت از سلامت خودشان خبر داد.
به گزارش خبرنگار وب دا؛ دکتر علی اکبر سیاری در نشست رییس جمهوری با وزیر بهداشت، معاونین و مشاورین این وزارتخانه ضمن اعلام این خبر گفت:

1393 / 02 / 30-12:31


اولین جلسه کمیته دانشگاهی سالک در سال جاری برگزار شد.
درتاریخ 28/2/93 جلسه کمیته دانشگاهی سالک با حضور اعضاء محترم کمیته در دفتر معاونت بهداشتی با هدف ....

1393 / 02 / 30-12:10


جلسه هماهنگی کنترل بیماریهای منتقله از آب و غذا در مرکز ازوار برگزار شد.
با توجه به شروع فصل گرما وسابقه بروز طغیان بیماریهای منتقله از آب وغذا در سال گذشته در منطقه تحت پوشش مرکز بهداشتی درمانی ازوار به همین منظور.....

1393 / 02 / 29-19:22

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر