توصیه های بهداشتی: ما می توانیم الگوی خود مراقبتی برای فرزندان مان باشیم.،داشتن خانه و خانواده ای سالم، ایمن و بانشاط نیازمند خودمراقبتی است،باخودمراقبتی،در هزینه های بهداشتی درمانی خود و خانواده صرفه جویی کنیم،خودمراقبتی به ما کمک میکند تا با قدرت ،سبک زندگی مان را تغییر دهیم و سالم و هدفمند زندگی کنیم،فرد سالم، خانواده سالم، دوستان سالم، همکاران سالم با  خود مراقبتی ،خود مراقبتی یعنی ارتقای  سلامت با تدبیر و امید.

1:52:49 AM 1399 / 05 / 18
 
RSS اخبار معاونت
صفحه 135 از 191   تعداد اخبار اين گروه خبري: 1904
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  -  56  -  57  -  58  -  59  -  60  -  61  -  62  -  63  -  64  -  65  -  66  -  67  -  68  -  69  -  70  -  71  -  72  -  73  -  74  -  75  -  76  -  77  -  78  -  79  -  80  -  81  -  82  -  83  -  84  -  85  -  86  -  87  -  88  -  89  -  90  -  91  -  92  -  93  -  94  -  95  -  96  -  97  -  98  -  99  -  100  -  101  -  102  -  103  -  104  -  105  -  106  -  107  -  108  -  109  -  110  -  111  -  112  -  113  -  114  -  115  -  116  -  117  -  118  -  119  -  120  -  121  -  122  -  123  -  124  -  125  -  126  -  127  -  128  -  129  -  130  -  131  -  132  -  133  -  134  -  135  -  136  -  137  -  138  -  139  -  140  -  141  -  142  -  143  -  144  -  145  -  146  -  147  -  148  -  149  -  150  -  151  -  152  -  153  -  154  -  155  -  156  -  157  -  158  -  159  -  160  -  161  -  162  -  163  -  164  -  165  -  166  -  167  -  168  -  169  -  170  -  171  -  172  -  173  -  174  -  175  -  176  -  177  -  178  -  179  -  180  -  181  -  182  -  183  -  184  -  185  -  186  -  187  -  188  -  189  -  190  -  191  

به مناسبت روز جهانی مبارزه با اعتیاد مراسم قلیان سوزی در پارک بام شهر کاشان برگزار شد.
با توجه به تحقیقات گسترده ای که انجام شده مشخص گردیده که دروازه ورود به اعتیاد استعمال مواد دخانی بویژه قلیان می باشد و متاسفانه آمار ....

1393 / 04 / 08-9:0


دوازدهمین جلسه کمیته پایش و نظارت معاونت بهداشتی برگزار شد.
دوازدهمین جلسه کمیته پایش و نظارت با حضور نمایندگان واحدهای .....

1393 / 04 / 08-8:51


چهارمین جلسه ارزیابی برنامه های آموزشی معاونت در سال 93 برگزار شد.
در تاریخ 31/3/ 93 چهارمین جلسه ارزیابی در خصوص بررسی .....

1393 / 04 / 08-8:24


کارگاه آموزشی پرونده الکترونیک نظام مراقبت سلامت نوجوانان و مدارس مراکز بهداشتی و درمانی برگزار شد.
کارگاه آموزشی پرونده الکترونیک نظام مراقبت سلامت نوجوانان و مدارس مراکز بهداشتی درمانی از تاریخ .....

1393 / 04 / 08-7:57


جلسه کمیته طبقه بندی موارد مظنون به سرخک دانشگاه برگزار شد.
در مورخ03/04/93 جلسه کمیته طبقه بندی موارد مظنون به .....

1393 / 04 / 08-7:51


دومین جلسه شورای امر به معروف و نهی از منکر معاونت بهداشتی در سال 93 برگزار شد.
در تاریخ 04/04/1393دومین جلسه شورای امر به معروف و نهی از منکر معاونت بهداشتی .....

1393 / 04 / 06-10:34


دومین بازدید چرخشی کاردانها و کارشناسان مبارزه با بیماریها با مدیریت گروه بیماریهای غیر واگیر برگزار شد.
در تاریخ 4/4/93 دومین بازدید چرخشی کاردانها و کارشناسان مبارزه با بیماریها با ......

1393 / 04 / 05-8:26


عملیات مبارزه با ناقل ومخزن بیماری سالک در منطقه راوند و فین انجام شد.
درتاریخ 13/3/93 عملیات مبارزه با ناقل بیماری سالک( سمپاشی ) با حضور کارشناسان گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر و .....

1393 / 04 / 03-18:6


اولین جلسه کارگروه ایمنی و کمیته مرگ و میر کودکان در سال 93 برگزار شد.
با توجه به اهمیت سلامت کودکان و کاهش مرگ و میر این گروه سنی .....

1393 / 04 / 03-17:29


کارگاه " نقش خانواده در پیشگیری اولیه از اعتیاد" برگزار شد.
در تاریخ 27/3/93 کارگاه " نقش خانواده در پیشگیری اولیه از اعتیاد" در سالن دکتر محمد قریب دانشگاه علوم پزشکی کاشان.....

1393 / 04 / 01-18:3

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر