توصیه های بهداشتی: ما می توانیم الگوی خود مراقبتی برای فرزندان مان باشیم.،داشتن خانه و خانواده ای سالم، ایمن و بانشاط نیازمند خودمراقبتی است،باخودمراقبتی،در هزینه های بهداشتی درمانی خود و خانواده صرفه جویی کنیم،خودمراقبتی به ما کمک میکند تا با قدرت ،سبک زندگی مان را تغییر دهیم و سالم و هدفمند زندگی کنیم،فرد سالم، خانواده سالم، دوستان سالم، همکاران سالم با  خود مراقبتی ،خود مراقبتی یعنی ارتقای  سلامت با تدبیر و امید.

2:09:35 PM 1397 / 04 / 01
 
RSS اخبار معاونت
صفحه 134 از 163   تعداد اخبار اين گروه خبري: 1626
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  -  56  -  57  -  58  -  59  -  60  -  61  -  62  -  63  -  64  -  65  -  66  -  67  -  68  -  69  -  70  -  71  -  72  -  73  -  74  -  75  -  76  -  77  -  78  -  79  -  80  -  81  -  82  -  83  -  84  -  85  -  86  -  87  -  88  -  89  -  90  -  91  -  92  -  93  -  94  -  95  -  96  -  97  -  98  -  99  -  100  -  101  -  102  -  103  -  104  -  105  -  106  -  107  -  108  -  109  -  110  -  111  -  112  -  113  -  114  -  115  -  116  -  117  -  118  -  119  -  120  -  121  -  122  -  123  -  124  -  125  -  126  -  127  -  128  -  129  -  130  -  131  -  132  -  133  -  134  -  135  -  136  -  137  -  138  -  139  -  140  -  141  -  142  -  143  -  144  -  145  -  146  -  147  -  148  -  149  -  150  -  151  -  152  -  153  -  154  -  155  -  156  -  157  -  158  -  159  -  160  -  161  -  162  -  163  
به مناسبت هفته سلامت روان عنوان شد:
ترویج شیوه زندگی سالم نیازمند افزایش آگاهی در جامعه است
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کاشان گفت: ترویج شیوه زندگی سالم برای داشتن سالمندی مطلوب نیازمند افزایش آگاهی در جامعه است.

1392 / 07 / 24-17:24


جلسه بیماریهای منتقله از آب و غذا همزمان با باز گشایی مدارس برگزار شد.
جلسه هماهنگی کنترل بیماریهای منتقله از آب و غذا، همزمان با بازگشایی مدارس در تاریخ ....

1392 / 07 / 22-12:7


برگزاری مانور کاهش اثر بلایا
به مناسبت هفته کاهش اثر بلایا (20 تا 26 مهر ماه)و به منظور حفظ آمادگی سیستم ....

1392 / 07 / 21-12:54


جلسه هماهنگی در خصوص شبکه آبرسانی کارخانجات شهرک صنعتی و کنترل بهداشتی آن تشکیل شد.
در تاریخ 27/6/92 ساعت 9 صبح جلسه ای در دفتر هیات امناء شهرک صنعتی راوند با حضور کارشناسان بهداشت حرفه ای ....

1392 / 07 / 19-10:35


انجام اسپیرومتری کارمندان معاونت بهداشتی به مناسبت روز جهانی اسپیرومتری
22 مهرماه ، روز جهانی اسپیرومنری نامگذاری شده است . بدین مناسبت، توسط کارشناسان واحدهای بهداشت حرفه ای ....

1392 / 07 / 19-10:23


کارگاه آموزشی بیماریهای مشترک بین انسان ودام برگزار شد.
درمورخ 9/7/92 کارگاه آموزشی بیماریهای مشترک بین انسان ودام ( تب خونریزی دهنده کریمه کنگو و تب مالت و... ) جهت .....

1392 / 07 / 19-10:10


به مناسبت هفته کودک فلوراید تراپی با ژل وارنیش برای 160 دانش آموز انجام شد.
جهت پیشگیری از پوسیدگی دندانهای کودکان توسط دندانپزشکان و ....

1392 / 07 / 19-9:41


جلسه گزارش عملکرد بیماری های واگیر برگزار شد.
جلسه گزارش عملکرد شش ماهه اول سال 1392 در سالن آموزشی معاونت بهداشت با حضور آقای محمود نعمتیان مدیر گروه پیشگیری ....

1392 / 07 / 17-17:41


بازدید چرخشی کارشناسان بهداشت حرفه ای از مرکز بهداشتی درمانی برزک انجام شد.
دراین بازدید که روز شنبه مورخه 6/7/92 انجام شدآقای مهندس اعتمادی پور ابتدا به بیان تصمیمات اخذ شده از ....

1392 / 07 / 17-17:22


کشف بیمار مسلول توسط داوطلب سلامت سرکار خانم اعظم تقی زاده
با تیز هوشی یکی از رابطان بهداشتی یک بیمار مسلول72 ساله افغانی که از ده سال قبل دچار سرفه ....

1392 / 07 / 15-18:37

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر