توصیه های بهداشتی: ما می توانیم الگوی خود مراقبتی برای فرزندان مان باشیم.،داشتن خانه و خانواده ای سالم، ایمن و بانشاط نیازمند خودمراقبتی است،باخودمراقبتی،در هزینه های بهداشتی درمانی خود و خانواده صرفه جویی کنیم،خودمراقبتی به ما کمک میکند تا با قدرت ،سبک زندگی مان را تغییر دهیم و سالم و هدفمند زندگی کنیم،فرد سالم، خانواده سالم، دوستان سالم، همکاران سالم با  خود مراقبتی ،خود مراقبتی یعنی ارتقای  سلامت با تدبیر و امید.

8:15:51 PM 1399 / 06 / 31
 
RSS اخبار معاونت
صفحه 134 از 192   تعداد اخبار اين گروه خبري: 1920
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  -  56  -  57  -  58  -  59  -  60  -  61  -  62  -  63  -  64  -  65  -  66  -  67  -  68  -  69  -  70  -  71  -  72  -  73  -  74  -  75  -  76  -  77  -  78  -  79  -  80  -  81  -  82  -  83  -  84  -  85  -  86  -  87  -  88  -  89  -  90  -  91  -  92  -  93  -  94  -  95  -  96  -  97  -  98  -  99  -  100  -  101  -  102  -  103  -  104  -  105  -  106  -  107  -  108  -  109  -  110  -  111  -  112  -  113  -  114  -  115  -  116  -  117  -  118  -  119  -  120  -  121  -  122  -  123  -  124  -  125  -  126  -  127  -  128  -  129  -  130  -  131  -  132  -  133  -  134  -  135  -  136  -  137  -  138  -  139  -  140  -  141  -  142  -  143  -  144  -  145  -  146  -  147  -  148  -  149  -  150  -  151  -  152  -  153  -  154  -  155  -  156  -  157  -  158  -  159  -  160  -  161  -  162  -  163  -  164  -  165  -  166  -  167  -  168  -  169  -  170  -  171  -  172  -  173  -  174  -  175  -  176  -  177  -  178  -  179  -  180  -  181  -  182  -  183  -  184  -  185  -  186  -  187  -  188  -  189  -  190  -  191  -  192  

جلسه آموزشی کارشناسان بهداشت حرفه ای شاغل در صنایع کاشان دردفتر معاونت بهداشتی برگزار شد.
در تاریخ 12/5 /93 جلسه آموزشی برای کلیه کارشناسان بهداشت حرفه ای شاغل در.....

1393 / 05 / 16-9:6


پانزدهمین جلسه کمیته پایش وارزشیابی عملکرد معاونت بهداشتی برگزار شد.
پانزدهمین جلسه کمیته پایش وارزشیابی عملکرد با حضور جناب آقای دکتر مروجی و نمایندگان .....

1393 / 05 / 14-8:47


اهداء دستگاه هماتولوژی سل کانتر توسط خیّر بزرگوار جناب آقای حاج اکبر مؤمن
به منظور تأمین رفاه حال مردم منطقه کامو و رفع نیاز مرکز بهداشتی درمانی کامو به دستگاه سل کانتر، جناب آقای .....

1393 / 05 / 13-11:52


جلسه دانشگاهی ستاد اجرایی برنامه تحول نظام سلامت در حوزه بهداشت برگزار شد
جلسه دانشگاهی ستاد اجرایی برنامه تحول نظام سلامت در حوزه بهداشت با حضور....

1393 / 05 / 12-17:42


اهداء دستگاه هماتولوژی سل کانتر پیشرفته توسط خیّر بزرگوار سرکار خانم فاطمه آقامیرزا به آزمایشگاه تالاسمی مرکز بهداشتی درمانی گلابچی
باتوجه به نیاز مبرم آزمایشگاه تشخیص تالاسمی مرکز بهداشتی درمانی گلابچی به دستگاه سل کانتر پیشرفته.....

1393 / 05 / 12-17:24


جلسه کمیته هپاتیت دانشگاه برگزار شد.
در راستای روز جهانی هپاتیت ( مورخ 28 ژولای مطابق با ششم مرداد ماه) جلسه کمیته هپاتیت دانشگاه در .....

1393 / 05 / 05-9:37


چهاردهمین جلسه کمیته پایش و ارزشیابی عملکرد معاونت بهداشتی برگزار شد.
چهاردهمین جلسه کمیته پایش وارزشیابی عملکرد با دعوت از جناب آقای دکتر.......

1393 / 05 / 03-11:48


400 کیلوگرم مواد غذایی فاسد و تاریخ گذشته توسط واحد بهداشت محیط پایگاه باهنر کشف و معدوم شد.
در تاریخ 22/4/93 حدود 400 کیلوگرم مواد غذایی – آشامیدنی - بهداشتی و شوینده های فاسد و .....

1393 / 05 / 02-9:37


آسیب دیدگی یکی از بازرسان زن بهداشت محیط در حین بازرسی ازقنادی
در تاریخ 25/4/93 یکی از بازرسان زن بهداشت محیط در حین بازرسی از قنادی و سنجش روغن بمنظور.......

1393 / 05 / 02-8:13


جلسه دانشگاهی ستاد اجرایی برنامه تحول نظام سلامت در حوزه بهداشت برگزار شد
جلسه دانشگاهی ستاد اجرایی برنامه تحول نظام سلامت در حوزه بهداشت با حضور رئیس دانشگاه و سایر اعضاء روز چهارشنبه مورخ 25/4/93 در ....

1393 / 04 / 29-12:40

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر