توصیه های بهداشتی: ما می توانیم الگوی خود مراقبتی برای فرزندان مان باشیم.،داشتن خانه و خانواده ای سالم، ایمن و بانشاط نیازمند خودمراقبتی است،باخودمراقبتی،در هزینه های بهداشتی درمانی خود و خانواده صرفه جویی کنیم،خودمراقبتی به ما کمک میکند تا با قدرت ،سبک زندگی مان را تغییر دهیم و سالم و هدفمند زندگی کنیم،فرد سالم، خانواده سالم، دوستان سالم، همکاران سالم با  خود مراقبتی ،خود مراقبتی یعنی ارتقای  سلامت با تدبیر و امید.

6:05:01 PM 1398 / 03 / 05
 
RSS اخبار معاونت
صفحه 124 از 180   تعداد اخبار اين گروه خبري: 1796
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  -  56  -  57  -  58  -  59  -  60  -  61  -  62  -  63  -  64  -  65  -  66  -  67  -  68  -  69  -  70  -  71  -  72  -  73  -  74  -  75  -  76  -  77  -  78  -  79  -  80  -  81  -  82  -  83  -  84  -  85  -  86  -  87  -  88  -  89  -  90  -  91  -  92  -  93  -  94  -  95  -  96  -  97  -  98  -  99  -  100  -  101  -  102  -  103  -  104  -  105  -  106  -  107  -  108  -  109  -  110  -  111  -  112  -  113  -  114  -  115  -  116  -  117  -  118  -  119  -  120  -  121  -  122  -  123  -  124  -  125  -  126  -  127  -  128  -  129  -  130  -  131  -  132  -  133  -  134  -  135  -  136  -  137  -  138  -  139  -  140  -  141  -  142  -  143  -  144  -  145  -  146  -  147  -  148  -  149  -  150  -  151  -  152  -  153  -  154  -  155  -  156  -  157  -  158  -  159  -  160  -  161  -  162  -  163  -  164  -  165  -  166  -  167  -  168  -  169  -  170  -  171  -  172  -  173  -  174  -  175  -  176  -  177  -  178  -  179  -  180  

جلسه آموزشی خود مراقبتی در بیماریهای منتقله از آب و غذا جهت پرسنل بیمارستان کارگر نژاد برگزار شد.
درتاریخ 5/4/1393 جلسه آموزشی پیرامون خود مراقبتی در بیماریهای منتقله از آب و غذا برای 31 نفر از پرسنل بیمارستان کارگر نژاد با همکاری مسئول آموزش بیمارستان کارگر نژاد و گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر.....

1393 / 04 / 09-9:30


جلسه آموزشی خودمراقبتی در بیماری های زئونوز جهت پرسنل بیمارستان میلاد برگزار شد.
در تاریخ 05/04/1393جلسه آموزش خودمراقبتی در بیماری هاری ، تب خونریزی دهنده کریمه کنگو و تب مالت با همکاری بیمارستان .....

1393 / 04 / 09-9:23


به مناسبت روز جهانی مبارزه با اعتیاد مراسم قلیان سوزی در پارک بام شهر کاشان برگزار شد.
با توجه به تحقیقات گسترده ای که انجام شده مشخص گردیده که دروازه ورود به اعتیاد استعمال مواد دخانی بویژه قلیان می باشد و متاسفانه آمار ....

1393 / 04 / 08-9:0


دوازدهمین جلسه کمیته پایش و نظارت معاونت بهداشتی برگزار شد.
دوازدهمین جلسه کمیته پایش و نظارت با حضور نمایندگان واحدهای .....

1393 / 04 / 08-8:51


چهارمین جلسه ارزیابی برنامه های آموزشی معاونت در سال 93 برگزار شد.
در تاریخ 31/3/ 93 چهارمین جلسه ارزیابی در خصوص بررسی .....

1393 / 04 / 08-8:24


کارگاه آموزشی پرونده الکترونیک نظام مراقبت سلامت نوجوانان و مدارس مراکز بهداشتی و درمانی برگزار شد.
کارگاه آموزشی پرونده الکترونیک نظام مراقبت سلامت نوجوانان و مدارس مراکز بهداشتی درمانی از تاریخ .....

1393 / 04 / 08-7:57


جلسه کمیته طبقه بندی موارد مظنون به سرخک دانشگاه برگزار شد.
در مورخ03/04/93 جلسه کمیته طبقه بندی موارد مظنون به .....

1393 / 04 / 08-7:51


دومین جلسه شورای امر به معروف و نهی از منکر معاونت بهداشتی در سال 93 برگزار شد.
در تاریخ 04/04/1393دومین جلسه شورای امر به معروف و نهی از منکر معاونت بهداشتی .....

1393 / 04 / 06-10:34


دومین بازدید چرخشی کاردانها و کارشناسان مبارزه با بیماریها با مدیریت گروه بیماریهای غیر واگیر برگزار شد.
در تاریخ 4/4/93 دومین بازدید چرخشی کاردانها و کارشناسان مبارزه با بیماریها با ......

1393 / 04 / 05-8:26


عملیات مبارزه با ناقل ومخزن بیماری سالک در منطقه راوند و فین انجام شد.
درتاریخ 13/3/93 عملیات مبارزه با ناقل بیماری سالک( سمپاشی ) با حضور کارشناسان گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر و .....

1393 / 04 / 03-18:6

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر