توصیه های بهداشتی: ما می توانیم الگوی خود مراقبتی برای فرزندان مان باشیم.،داشتن خانه و خانواده ای سالم، ایمن و بانشاط نیازمند خودمراقبتی است،باخودمراقبتی،در هزینه های بهداشتی درمانی خود و خانواده صرفه جویی کنیم،خودمراقبتی به ما کمک میکند تا با قدرت ،سبک زندگی مان را تغییر دهیم و سالم و هدفمند زندگی کنیم،فرد سالم، خانواده سالم، دوستان سالم، همکاران سالم با  خود مراقبتی ،خود مراقبتی یعنی ارتقای  سلامت با تدبیر و امید.

6:17:21 AM 1400 / 08 / 05
 
RSS اخبار معاونت
صفحه 116 از 215   تعداد اخبار اين گروه خبري: 2145
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  -  56  -  57  -  58  -  59  -  60  -  61  -  62  -  63  -  64  -  65  -  66  -  67  -  68  -  69  -  70  -  71  -  72  -  73  -  74  -  75  -  76  -  77  -  78  -  79  -  80  -  81  -  82  -  83  -  84  -  85  -  86  -  87  -  88  -  89  -  90  -  91  -  92  -  93  -  94  -  95  -  96  -  97  -  98  -  99  -  100  -  101  -  102  -  103  -  104  -  105  -  106  -  107  -  108  -  109  -  110  -  111  -  112  -  113  -  114  -  115  -  116  -  117  -  118  -  119  -  120  -  121  -  122  -  123  -  124  -  125  -  126  -  127  -  128  -  129  -  130  -  131  -  132  -  133  -  134  -  135  -  136  -  137  -  138  -  139  -  140  -  141  -  142  -  143  -  144  -  145  -  146  -  147  -  148  -  149  -  150  -  151  -  152  -  153  -  154  -  155  -  156  -  157  -  158  -  159  -  160  -  161  -  162  -  163  -  164  -  165  -  166  -  167  -  168  -  169  -  170  -  171  -  172  -  173  -  174  -  175  -  176  -  177  -  178  -  179  -  180  -  181  -  182  -  183  -  184  -  185  -  186  -  187  -  188  -  189  -  190  -  191  -  192  -  193  -  194  -  195  -  196  -  197  -  198  -  199  -  200  -  201  -  202  -  203  -  204  -  205  -  206  -  207  -  208  -  209  -  210  -  211  -  212  -  213  -  214  -  215  

بازدید معاون بهداشتی دانشگاه از پایگاههای یونیت ثابت و سیار سلامت دهان و دندان مدارس ابتدایی
در تاریخ 9/9/94دکترسید علیرضا مروجی معاون بهداشتی دانشگاه به همراه اعضای ستاد طرح تحول سلامت در حوزه بهداشت از پایگاههای یونیت ثابت و سیار سلامت دهان و دندان در مدارس ابتدایی بازدید نمود.

1394 / 09 / 09-17:20


برگزاری جلسه آموزشی ایدز ویژه بهگران
جلسه آموزشی ایدز جهت بهگران کارخانه های کاشان توسط گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر و با.......

1394 / 09 / 09-8:26


اولین جلسه هم اندیشی در خصوص تربیت سفیران سلامت در خانوارها برگزار شد
اولین جلسه هم اندیشی در خصوص تربیت سفیران سلامت در خانوارها با حضور.......

1394 / 09 / 08-17:33


برگزاری دوره آموزشی آشنایی با نحو ارزیابی ارگونو می در محیط کار ونرم افزارهای مرتبط با آن
دوره آموزشی روشهای کاربرد آموزشی آشنایی با نحو ارزیابی ارگونومی در محیط کار ونرم افزارهای مرتبط با آن با همکاری ......

1394 / 09 / 08-17:19


برگزاری دوازدهمین کمیته نظارت بر ارائه خدمات جراحی پیشگیری از بارداری های ناخواسته
پیرو ابلاغ سیاست های کلی جمعیت و با توجه به اهمیت سلامت مادران در حفظ بنیاد خانواده ،دوازدهمین.......

1394 / 09 / 08-8:10


بازدید چرخشی گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر از مرکز بهداشتی درمانی راوند
بازدید دوره ای پرسنل مبارزه با بیماریها از مرکز بهداشتی درمانی راوند انجام شد.

1394 / 09 / 04-17:57


برگزاری جلسه درون بخشی اطلاع رسانی ایدز
به مناسبت روز جهانی ایدز(10آذر ماه)جلسه درون بخشی آموزش و اطلاع رسانی ایدز با......

1394 / 09 / 04-17:18


آغاز اولین دوره آموزش مراقبین سلامت شاغل در مراکز سلامت جامعه کاشان وآران وبیدگل
با توجه به اجرای طرح تحول سلامت در شهرهای زیر 500 هزار نفر جمعیت ، مرکز آموزش بهورزی با......

1394 / 09 / 04-16:22

در راستای طرح تحول سلامت دهان و دندان:
فیشورسیلانت دندان های دانش آموزان مقطع ابتدایی آغاز شد
در راستای طرح تحول سلامت دهان و دندان دانش آموزان مقطع ابتدایی، فیشورسیلانت (شیار پوشی) دندان های شش دانش آموزان در چهار مدرسه کاشان آغاز شد.

1394 / 09 / 04-13:5


برگزاری دوره آموزشی روشهای کاربردی مقابله با پدیکلوز(شپش)
دوره آموزشی روشهای کاربردی مقابله با پدیکلوز (شپش) با همکاری اداره آموزش و پرورس شهرستان کاشان و......

1394 / 09 / 04-8:45

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر