توصیه های بهداشتی: ما می توانیم الگوی خود مراقبتی برای فرزندان مان باشیم.،داشتن خانه و خانواده ای سالم، ایمن و بانشاط نیازمند خودمراقبتی است،باخودمراقبتی،در هزینه های بهداشتی درمانی خود و خانواده صرفه جویی کنیم،خودمراقبتی به ما کمک میکند تا با قدرت ،سبک زندگی مان را تغییر دهیم و سالم و هدفمند زندگی کنیم،فرد سالم، خانواده سالم، دوستان سالم، همکاران سالم با  خود مراقبتی ،خود مراقبتی یعنی ارتقای  سلامت با تدبیر و امید.

7:22:42 PM 1399 / 05 / 13
 
RSS اخبار معاونت
صفحه 112 از 191   تعداد اخبار اين گروه خبري: 1903
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  -  56  -  57  -  58  -  59  -  60  -  61  -  62  -  63  -  64  -  65  -  66  -  67  -  68  -  69  -  70  -  71  -  72  -  73  -  74  -  75  -  76  -  77  -  78  -  79  -  80  -  81  -  82  -  83  -  84  -  85  -  86  -  87  -  88  -  89  -  90  -  91  -  92  -  93  -  94  -  95  -  96  -  97  -  98  -  99  -  100  -  101  -  102  -  103  -  104  -  105  -  106  -  107  -  108  -  109  -  110  -  111  -  112  -  113  -  114  -  115  -  116  -  117  -  118  -  119  -  120  -  121  -  122  -  123  -  124  -  125  -  126  -  127  -  128  -  129  -  130  -  131  -  132  -  133  -  134  -  135  -  136  -  137  -  138  -  139  -  140  -  141  -  142  -  143  -  144  -  145  -  146  -  147  -  148  -  149  -  150  -  151  -  152  -  153  -  154  -  155  -  156  -  157  -  158  -  159  -  160  -  161  -  162  -  163  -  164  -  165  -  166  -  167  -  168  -  169  -  170  -  171  -  172  -  173  -  174  -  175  -  176  -  177  -  178  -  179  -  180  -  181  -  182  -  183  -  184  -  185  -  186  -  187  -  188  -  189  -  190  -  191  

شرکت تیم معاونت بهداشتی کاشان در چهارمین مانور کشوری فوریتهای سلامت محیط با نام شهید 'محسن باقری' در بندر عباس
چهارمین مانورکشوری فوریت های سلامت محیط به نام مانورشهید محسن باقری در منطقه.....

1393 / 12 / 07-8:0

به مناسبت بزرگداشت هفته ملی سلامت مردان ایرانی(سما):
غذای سالم،مردان سالم ،طول عمر بیشتر
در تاریخ 5/12/93 مراسم جشنی در جهت بزرگداشت هفته.....

1393 / 12 / 06-18:15

به مناسبت پویش ملی مبارزه با سرطان:
مسابقه فوتسال جهت دانش آموزان مدرسه معراج نیاسر برگزار شد
به مناسبت پویش ملی مبارزه با سرطان مسابقه فوتسال باعنوان تحرک بدنی و ورزش.....

1393 / 12 / 06-17:14


بیماری کالاآزار در کاشان
بیماری سالک احشایی که بیشتر با نام هندی آن یعنی کالاآزار (بیماری سیاه) معروف است بیماری عفونی وانگلی است که عموما بوسیله گونه هایی از.....

1393 / 11 / 15-10:3


آموزش نظام مراقبت بیماریهای بثوری تب دار برای کادر بیمارستان دکتر شبیه خوانی کاشان
در مورخ 11/11/93 نظام مراقبت بیماریهای بثوری تب دار برای پرسنل.....

1393 / 11 / 13-8:9


تصمیم گیری در خصوص برنامه ماپینگ آپ و برنامه عملیاتی سال94
در مورخ 5/12/93جلسه هماهنگی بین واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر معاونت بهداشتی با.....

1393 / 12 / 06-17:37

به مناسبت بزرگداشت هفته سلامت مردان ایرانی(سما):
آنچه زنان باید درباره سلامت مردان بدانند
در تاریخ 2/12/93 در راستای بزرگداشت هفته......

1393 / 12 / 06-17:24


برگزاری جلسه تدوین پروژه راهنمای عمومی ارتقاء فعالیت فیزیکی دانش آموزان و نوجوانان در کاشان
در راستای اجرای "پروژه تدوین......

1393 / 12 / 06-8:54


آشنایی با ابولا و تب های خونریزی دهنده
کنفرانس علمی یک روزه بیماری ابولا و تبهای خونریزی دهنده جهت پزشکان بخش .....

1393 / 12 / 05-10:29

به مناسبت پویش ملی مبارزه با سرطان:
برگزاری همایش پیاده روی روی با عنوان خود مراقبتی در پیشگیری از سرطان جهت رابطین بهداشت درمرکز بهداشتی و درمانی 22بهمن
به مناسبت پویش ملی مبارزه با سرطان همایش......

1393 / 12 / 03-17:59

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر