توصیه های بهداشتی: ما می توانیم الگوی خود مراقبتی برای فرزندان مان باشیم.،داشتن خانه و خانواده ای سالم، ایمن و بانشاط نیازمند خودمراقبتی است،باخودمراقبتی،در هزینه های بهداشتی درمانی خود و خانواده صرفه جویی کنیم،خودمراقبتی به ما کمک میکند تا با قدرت ،سبک زندگی مان را تغییر دهیم و سالم و هدفمند زندگی کنیم،فرد سالم، خانواده سالم، دوستان سالم، همکاران سالم با  خود مراقبتی ،خود مراقبتی یعنی ارتقای  سلامت با تدبیر و امید.

4:11:49 PM 1399 / 03 / 12
 
RSS اخبار معاونت
صفحه 111 از 189   تعداد اخبار اين گروه خبري: 1890
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  -  56  -  57  -  58  -  59  -  60  -  61  -  62  -  63  -  64  -  65  -  66  -  67  -  68  -  69  -  70  -  71  -  72  -  73  -  74  -  75  -  76  -  77  -  78  -  79  -  80  -  81  -  82  -  83  -  84  -  85  -  86  -  87  -  88  -  89  -  90  -  91  -  92  -  93  -  94  -  95  -  96  -  97  -  98  -  99  -  100  -  101  -  102  -  103  -  104  -  105  -  106  -  107  -  108  -  109  -  110  -  111  -  112  -  113  -  114  -  115  -  116  -  117  -  118  -  119  -  120  -  121  -  122  -  123  -  124  -  125  -  126  -  127  -  128  -  129  -  130  -  131  -  132  -  133  -  134  -  135  -  136  -  137  -  138  -  139  -  140  -  141  -  142  -  143  -  144  -  145  -  146  -  147  -  148  -  149  -  150  -  151  -  152  -  153  -  154  -  155  -  156  -  157  -  158  -  159  -  160  -  161  -  162  -  163  -  164  -  165  -  166  -  167  -  168  -  169  -  170  -  171  -  172  -  173  -  174  -  175  -  176  -  177  -  178  -  179  -  180  -  181  -  182  -  183  -  184  -  185  -  186  -  187  -  188  -  189  

بیماری کالاآزار در کاشان
بیماری سالک احشایی که بیشتر با نام هندی آن یعنی کالاآزار (بیماری سیاه) معروف است بیماری عفونی وانگلی است که عموما بوسیله گونه هایی از.....

1393 / 11 / 15-10:3


آموزش نظام مراقبت بیماریهای بثوری تب دار برای کادر بیمارستان دکتر شبیه خوانی کاشان
در مورخ 11/11/93 نظام مراقبت بیماریهای بثوری تب دار برای پرسنل.....

1393 / 11 / 13-8:9


تصمیم گیری در خصوص برنامه ماپینگ آپ و برنامه عملیاتی سال94
در مورخ 5/12/93جلسه هماهنگی بین واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر معاونت بهداشتی با.....

1393 / 12 / 06-17:37

به مناسبت بزرگداشت هفته سلامت مردان ایرانی(سما):
آنچه زنان باید درباره سلامت مردان بدانند
در تاریخ 2/12/93 در راستای بزرگداشت هفته......

1393 / 12 / 06-17:24


برگزاری جلسه تدوین پروژه راهنمای عمومی ارتقاء فعالیت فیزیکی دانش آموزان و نوجوانان در کاشان
در راستای اجرای "پروژه تدوین......

1393 / 12 / 06-8:54


آشنایی با ابولا و تب های خونریزی دهنده
کنفرانس علمی یک روزه بیماری ابولا و تبهای خونریزی دهنده جهت پزشکان بخش .....

1393 / 12 / 05-10:29

به مناسبت پویش ملی مبارزه با سرطان:
برگزاری همایش پیاده روی روی با عنوان خود مراقبتی در پیشگیری از سرطان جهت رابطین بهداشت درمرکز بهداشتی و درمانی 22بهمن
به مناسبت پویش ملی مبارزه با سرطان همایش......

1393 / 12 / 03-17:59


مانور بسیج سلامت نوروزی در کاشان برگزار شد
مانور بسیج سلامت نوروزی سال 1393 همزمان با سراسر کشور، امروز مورخ 2/12/93 به همت کارشناسان بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی کاشان برگزار شد.

1393 / 12 / 03-7:57


برنامه عملیاتی بیماریهای واگیر در سال 1394 توسط کلیه مراکز بهداشتی درمانی کاشان تدوین میشود
بازدید ادواری پرسنل پیشگیری و مبارزه با بیماری ها از مرکز بهداشتی درمانی گلابچی در.....

1393 / 12 / 02-18:16


جلسه آموزشی رویکردهای جدید جمعیتی وافزایش نرخ باروری کلی برای مراقبین سلامت مدارس آموزش وپرورش کاشان برگزار شد.
در تاریخ 29/11/1393 جلسه آموزشی.....

1393 / 12 / 02-17:15

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر