توصیه های بهداشتی: ما می توانیم الگوی خود مراقبتی برای فرزندان مان باشیم.،داشتن خانه و خانواده ای سالم، ایمن و بانشاط نیازمند خودمراقبتی است،باخودمراقبتی،در هزینه های بهداشتی درمانی خود و خانواده صرفه جویی کنیم،خودمراقبتی به ما کمک میکند تا با قدرت ،سبک زندگی مان را تغییر دهیم و سالم و هدفمند زندگی کنیم،فرد سالم، خانواده سالم، دوستان سالم، همکاران سالم با  خود مراقبتی ،خود مراقبتی یعنی ارتقای  سلامت با تدبیر و امید.

2:58:29 AM 1398 / 06 / 25
 
RSS اخبار معاونت
صفحه 103 از 182   تعداد اخبار اين گروه خبري: 1817
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  -  56  -  57  -  58  -  59  -  60  -  61  -  62  -  63  -  64  -  65  -  66  -  67  -  68  -  69  -  70  -  71  -  72  -  73  -  74  -  75  -  76  -  77  -  78  -  79  -  80  -  81  -  82  -  83  -  84  -  85  -  86  -  87  -  88  -  89  -  90  -  91  -  92  -  93  -  94  -  95  -  96  -  97  -  98  -  99  -  100  -  101  -  102  -  103  -  104  -  105  -  106  -  107  -  108  -  109  -  110  -  111  -  112  -  113  -  114  -  115  -  116  -  117  -  118  -  119  -  120  -  121  -  122  -  123  -  124  -  125  -  126  -  127  -  128  -  129  -  130  -  131  -  132  -  133  -  134  -  135  -  136  -  137  -  138  -  139  -  140  -  141  -  142  -  143  -  144  -  145  -  146  -  147  -  148  -  149  -  150  -  151  -  152  -  153  -  154  -  155  -  156  -  157  -  158  -  159  -  160  -  161  -  162  -  163  -  164  -  165  -  166  -  167  -  168  -  169  -  170  -  171  -  172  -  173  -  174  -  175  -  176  -  177  -  178  -  179  -  180  -  181  -  182  

بازدید چرخشی گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای غیرواگیر از مرکز بهداشتی درمانی شهید لامع
ششمین و آخرین بازدید دوره ای پرسنل مبارزه با بیماریها در سال......

1393 / 12 / 16-7:45

به مناسبت بزرگداشت هفته سلامت مردان ایرانی(سما):
برگزاری مسابقه فوتبال بین پرسنل مرکز بهداشتی و درمانی گلابچی
به مناسبت بزرگداشت هفته سلامت مردان ایرانی (سما) مسابقه.......

1393 / 12 / 15-10:24


برگزاری کمیته بررسی و ساماندهی مشکلات معادن جوشقان استرک
با توجه به گستردگی فعالیتهای معدنی و عوارض انسانی در منطقه.....

1393 / 12 / 10-12:10

به مناسبت بزرگداشت هفته سلامت مردان ایرانی(سما):
جلسه آموزشی تحت عنوان مشکلات شایع در سلامت مردان برگزار شد
در راستای بزرگداشت هفته سلامت مردان ایرانی(سما) جلسه ای مورخ 3/12/93 در خصوص ......

1393 / 12 / 07-8:23


شرکت تیم معاونت بهداشتی کاشان در چهارمین مانور کشوری فوریتهای سلامت محیط با نام شهید 'محسن باقری' در بندر عباس
چهارمین مانورکشوری فوریت های سلامت محیط به نام مانورشهید محسن باقری در منطقه.....

1393 / 12 / 07-8:0

به مناسبت بزرگداشت هفته ملی سلامت مردان ایرانی(سما):
غذای سالم،مردان سالم ،طول عمر بیشتر
در تاریخ 5/12/93 مراسم جشنی در جهت بزرگداشت هفته.....

1393 / 12 / 06-18:15

به مناسبت پویش ملی مبارزه با سرطان:
مسابقه فوتسال جهت دانش آموزان مدرسه معراج نیاسر برگزار شد
به مناسبت پویش ملی مبارزه با سرطان مسابقه فوتسال باعنوان تحرک بدنی و ورزش.....

1393 / 12 / 06-17:14


بیماری کالاآزار در کاشان
بیماری سالک احشایی که بیشتر با نام هندی آن یعنی کالاآزار (بیماری سیاه) معروف است بیماری عفونی وانگلی است که عموما بوسیله گونه هایی از.....

1393 / 11 / 15-10:3


آموزش نظام مراقبت بیماریهای بثوری تب دار برای کادر بیمارستان دکتر شبیه خوانی کاشان
در مورخ 11/11/93 نظام مراقبت بیماریهای بثوری تب دار برای پرسنل.....

1393 / 11 / 13-8:9


تصمیم گیری در خصوص برنامه ماپینگ آپ و برنامه عملیاتی سال94
در مورخ 5/12/93جلسه هماهنگی بین واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر معاونت بهداشتی با.....

1393 / 12 / 06-17:37

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر