توصیه های بهداشتی: ما می توانیم الگوی خود مراقبتی برای فرزندان مان باشیم.،داشتن خانه و خانواده ای سالم، ایمن و بانشاط نیازمند خودمراقبتی است،باخودمراقبتی،در هزینه های بهداشتی درمانی خود و خانواده صرفه جویی کنیم،خودمراقبتی به ما کمک میکند تا با قدرت ،سبک زندگی مان را تغییر دهیم و سالم و هدفمند زندگی کنیم،فرد سالم، خانواده سالم، دوستان سالم، همکاران سالم با  خود مراقبتی ،خود مراقبتی یعنی ارتقای  سلامت با تدبیر و امید.

7:17:24 PM 1399 / 01 / 21
 
اخبار معاونت

ایدز در منطقه خاور میانه وشمال افریقا

ایدز بیماری نوپدیدی است که به خاطر انتشار سریع ،گستردگی وشدت اثر آن در تاریخ بشر منحصر به فرد بوده وطاعون قرن نام گرفته است .علی رغم کاهش ابتلا به HIVدر بعضی کشورها روند کلی آن در جهان در حال افزایش است.

براورد کرده اند که نزدیک به 3/33میلیون نفر در سراسر دنیا به HIVمبتلا می باشند .در سال 1388نزدیک به 6/2میلیون مورد جدید ابتلا به عفونت HIVو8/1میلیون مرگ ناشی از ایدز رخ داده است .این بیماری چهارمین عامل مرگ ومیر است و با در نظر گرفتن بیش از 5 درصد از کل مرگ ها،دومین عامل عفونی منجر به مرگ در سراسر دنیا است.

در طول قرن 21  HIV/ایدز یکی از ده علت اولیه بار بیماری در جهان بوده ومسئول 5/84میلیون DALYsدر جهان است.

اپیدمی HIV/ایدز بار اقتصاد عمده ای را بطور مستقیم وغیر مستقیم در جامعه بر جامع انسانی وارد میکندکه بدلیل وجود عوامل پیچیده ومتعدد ،برآورد آن کار ساده ای نیست .با افزایش شیوع عفونت HIVتولید ناخالص داخلی کاهش می یابد.پیش بینی می شود که در طول سال های 1404-1381به دنبال گسترش HIV/ایدز در بعضی از کشورهای منطقه خاور میانه وشمال آفریقا  1(MENA)  از جمله ایران متوسط رشد GDPدر حدود 2/0تا5/1در صد در سال کاهش یابد.

گزارش های اخیر نشان دهنده افزایش سرعت انتقال وشیوع این عفونت در کشورهای منطقه خاور میانه وشمال آفریقا به ویژه در بعضی از گروهای جمعیتی است.تخمین زده اندکه درسال 1388دراین منطقه (84000-55000)68000نفر به HIVآلوده شده اند. بطور کلی (53000-40000)460000نفر دراین منطقه با عفونت HIVزندگی میکنند.همچنین (27000-20000)24000 مرگ مرتبط با بیماری ایدز در همین سال براورد شده است .وبیش ترین تعداد افرادی که در منطقه MENAبا اچ آی وی زندگی میکنند در سه کشور سودان ،پاکستان وایران تمرکز یافته اند.

به گزارش سازمان بهداشت جهانی ،ایران از جمله کشورهای منطقه مدیترانه شرقی است که اپیدمی ایدز در آن در حال گسترش است .هم اکنون میزان شیوع HIV/ایدز در ایران از مرحله شیوع پایین به مرحله شیوع متمرکز وارد شده است زیرا که شیوع در کل جمعیت کمتراز 1درصد است اما در بعضی از گروههای پرخطر مثل مصرف کنندگان تزریقی مواد از 5درصد فراتر رفته است.  

بر اساس اخرین امار جمع آوری شده، تا تاریخ1/1/91 روی هم رفته 24290نفر تعداد مبتلا به اچ آی وی در ایران شناسایی شده اند.که 4/46در صد ازآنهادر گروه سنی 34-25 قرار دارند.در حالی که تعداد افرادی که در سال 1388 در ایران با HIVزندگی میکننددر حدود 92000 (با دامنه 120000-74000)برآورد شده اند.وهمواره این نگرانی وجود دارد که وضعیت HIVو ایدز از آنچه که داده های منتشر شده نشان میدهد ،وخیم تر باشد.

1.Middle East and North Africa Region                         (MENA)                                                                                                        

منبع:کتاب مدل سازی توزیع مورد انتظار عفونت های جدیدHIVبراساس گروههای مواجهه در ایران

مرکز مدیریت بیماریهای واگیر

ساعت : 12:18 -  روز  : چهار شنبه  - 17 /  8 / 1391 /  شماره خبر : 30 / تعداد نمايش :1060

درج نظر بینندگان نظرات کاربران فایل مرتبط
  درج نظر بينندگان خبر :

نام:   
ایمیل:  
نظر:    

  نظرات كاربران:


   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر