توصیه های بهداشتی: ما می توانیم الگوی خود مراقبتی برای فرزندان مان باشیم.،داشتن خانه و خانواده ای سالم، ایمن و بانشاط نیازمند خودمراقبتی است،باخودمراقبتی،در هزینه های بهداشتی درمانی خود و خانواده صرفه جویی کنیم،خودمراقبتی به ما کمک میکند تا با قدرت ،سبک زندگی مان را تغییر دهیم و سالم و هدفمند زندگی کنیم،فرد سالم، خانواده سالم، دوستان سالم، همکاران سالم با  خود مراقبتی ،خود مراقبتی یعنی ارتقای  سلامت با تدبیر و امید.

7:48:20 PM 1401 / 07 / 13
 

    کارشناس مسئول : مریم امیدی

      مقدمه :

سلامتی محور توسعه است و معضلات بهداشتی همان معضلات توسعه است که نمی توان آن را فقط در بخش بهداشت حل نمود . بنابراین جلب مشارکت تک تک افراد جامعه و بخشهای توسعه برای حل مشکلات بهداشتی و رسیدن به سطح قابل قبول سلامت برای همه (که منشور بین المللی بهداشت در سپتامبر 1978 میلادی نیز به آن تاکید ورزید) لازم است .

چگونگی و نوع مشارکت جامعه در روند فعالیتهای بهداشتی ابتدا تنها در سطوح پائین یعنی شرکت در همایش های بهداشتی آغاز شد که به معنی جریان یک سویه آگاهی بخشیدن به جامعه و در واقع درگیر نشدن واقعی جامعه بود .بتدریج با گسترش نیازمندی و وابستگی توسعه پایدار درون زا به مشارکت جامعه در سطوح بالاتر ، یعنی در تصمیم گیری ، قدرت و اختیار ( بسته به پیشگاهی جامعه ) انواع الگوهای مشارکت جویان تقریبا در تمامی کشورها پیاده گردید .

  •  تاریخچه :

در پایان دهه 60 با انگیزه حل مشکلات بهداشتی حاشیهنشینان شهری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای اولین بار اقدام به طراحی و اجرای ” طرح رابطان بهداشت “ بصورت آزمایشی در جنوب تهران نمود نیاز اولیه برای شروع طرح و تداوم آن، فعال نمودن خدمات بهداشتی درمانی در شهرهای بزرگ و بخصوص حاشیهشهرها بود .

در واقع این طرح در مناطقی شکل گرفت که شبکه بهداشت و درمان بدلیل گسترش بیرویه شهرها کمترین پوشش را برای گروهی از نیازمندترین بخش جامعه شهری داشت این تجربه از چهار مرکز در حاشیه شهر ری با 160 نفر مادر داوطلب تحت عنوان ” رابط بهداشت “ شروع و سپس به 10 مرکز افزایش یافت. به آرامی روند جلب مشارکت مردم از حاشیه تهران به حاشیه شهر شیراز، مشهد، تبریز و اصفهان و .... گسترش یافت، بتدریج تجربهها کامل و کاملتر شد.                           

  •  اهداف برنامه جلب مشارکت مردمی( داوطلبان سلامت) :

 هدف کلی :    

ارتقاء سطح سلامت جامعه با استفاده از جلب مشارکت مردم

اهداف اختصاصی :


 -افزایش سطح سلامت جامعه با استفاده از داوطلبان سلامت محلات
-افزایش سطح سلامت جامعه با استفاده از داوطلبین متخصص
-افزایش سطح سلامت جامعه با استفاده از خیرین و واقفین
-افزایش سطح سلامت جامعه با استفاده از سازمانهای مردم نهاد ( NGO)

  •  -  انتظارات :

- برنامهریزی برای تدوین و مدون نمودن سیستم آموزشی ” رابط بهداشت “
- شرکت فعال و مستمر و به موقع رابطان بهداشت در کلاسهای آموزشی
- انتقال مطالب آموزشی بهداشت به خانوارهای تحت پوشش منطقه واحد بهداشتی
- افزایش آگاهی جمعیت تحت پوشش در زمینه پیشگیری از حاملگی و افزایش استفاده از وسایل موثر
- افزایش دانش بهداشتی خانواده های منطقه در جهت بهداشت فردی و روانی
- برقراری ارتباط فعال و دو جانبه هر واحد بهداشتی با خانوارهای محدوده جمعیتی خود
- ارتقاء پوشش و ارائه خدمات بهداشتی اولیه به گروههای آسیب پذیر در منطقه
- پوشش کامل واکسیناسیون کودکان و مادران برابر برنامه کشوری
- شناسایی و تشکیل پرونده و نظارت بر اماکن عمومی و مراکز توزیع و عرضه مواد غذایی
- جمع آوری و ثبت وقایع جمعیتی در محدوده واحد بهداشتی
- محاسبه شاخصهای بهداشتی در جمعیت تحت پوشش
- فراهم نمودن امکانات برای انجام تحقیقات کاربردی در واحدهای بهداشتی شهری

 

 
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر