توصیه های بهداشتی: ما می توانیم الگوی خود مراقبتی برای فرزندان مان باشیم.،داشتن خانه و خانواده ای سالم، ایمن و بانشاط نیازمند خودمراقبتی است،باخودمراقبتی،در هزینه های بهداشتی درمانی خود و خانواده صرفه جویی کنیم،خودمراقبتی به ما کمک میکند تا با قدرت ،سبک زندگی مان را تغییر دهیم و سالم و هدفمند زندگی کنیم،فرد سالم، خانواده سالم، دوستان سالم، همکاران سالم با  خود مراقبتی ،خود مراقبتی یعنی ارتقای  سلامت با تدبیر و امید.

12:33:17 AM 1399 / 03 / 15
 


 واحد آموزش سلامت به منظور پیشگیری از بیماریهای قلبی عروقی در کاشان اقدام به اجرای طرح پیشگیری از بیماریهای  قلبی عروقی جهت 60000 نفر از زنان در زمینه پیشگیری از بیماریهای قلبی عروقی نمود . این آموزشها بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی می باشد در سه دوره کنترل استرس ،تغذیه و ورزش اجرا می گردد.  دوره های آموزشی راز طول عمر در مراکز بهداشتی درمانی به منظور آموزش صحیح سالم زیستن در جهت کاهش بیماریهای قلبی عروقی که عامل 40درصد از مرگ و میر در کاشان را شامل می شود ، توسط پرسنل مجرب معاونت بهداشتی آغاز گردید. ضمنا اطلاعات اولیه گروه هدف در خصوص آگاهی و نگرش بر اساس  سازه های مدل اعتقاد بهداشتی در پرسشنامه های تنظیم شده بررسی گردیده است.

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر