توصیه های بهداشتی: ما می توانیم الگوی خود مراقبتی برای فرزندان مان باشیم.،داشتن خانه و خانواده ای سالم، ایمن و بانشاط نیازمند خودمراقبتی است،باخودمراقبتی،در هزینه های بهداشتی درمانی خود و خانواده صرفه جویی کنیم،خودمراقبتی به ما کمک میکند تا با قدرت ،سبک زندگی مان را تغییر دهیم و سالم و هدفمند زندگی کنیم،فرد سالم، خانواده سالم، دوستان سالم، همکاران سالم با  خود مراقبتی ،خود مراقبتی یعنی ارتقای  سلامت با تدبیر و امید.

3:32:32 PM 1400 / 05 / 10
 

در دنیای متلاطم کنونی که تغییرات محیطی ، رشدی شتابان یافته و تحولات علم و فن آوری به این تغییرات به شدت دامن زده است ، موفقیت در مدیریت سازمانها تنها با ملاحظه تغییرات شرایط و مقتضیات بدست می آید . بدون شک فرآیند عملیات در سازمانهای امروز متأثر از تحولات سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی و تکنولوژیکی محیط آنهاست و همساز با چنین تحولاتی ، محیط درونی آنها نیز دگرگونی های شگفت آوری را تجربه می کند. از طرفی متغیرهای مؤثر بر سازمانها حتی از گستره ملی فراتر رفته و بعد منطقه ای و بین المللی یافته است و لاجرم الزام های کاملاً نوینی را در ابعاد مدیریت طلب می کند تا اداره امور سازمانها را به گونه ای معقول و نه شتابزده و منفعل بلکه هماهنگ با تحولات درونی و بیرونی به پیش ببرد. برنامه ریزی استراتژیک بعنوان زیر بنایی مهم برای توسعه سازمان به شمار می رود و مدیریت استراتژیک یکی از محورهای دانش و مهارتی است که امکان شناسایی و تحلیل دقیق ، عمیق و گسترده محیط داخلی و خارجی را فراهم می آورد و زمینه لازم را برای تعیین راهبردها و راهکارها در اختیار قرار می دهد و بعنوان یکی از ابزارهای مورد نیاز مدیریت شناخته می شود.

اهداف کلی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان:

1- تامین، حفظ و ارتقاء سلامت جسمی، روحی ، روانی ، اجتماعی و معنوی جمعیت تحت پوشش دانشگاه

2- تامین عدالت در ارائه و توزیع خدمات آموزشی، پژوهشی، بهداشتی،درمانی

3- دستیابی به بالاترین رضایتمندی مردم

4- بستر سازی تلفیق آموزه های دینی در آموزش و پژوهش و ارائه خدمات سلامت

5- دستیابی به یکی از قطب های علمی حوزه سلامت

6- افزایش سهم دانشگاه در تولید عالم و محقق در حوزه علوم پزشکی

7- حضور در عرصه بین المللی ارائه خدمات آموزشی،

پژوهشی، بهداشتی،درمانی

8- تاثیر گذاری بر مدیریت و سیاست گذاری های کلان نظلم سلامت کشور

9- تامین و توسعه منابع جهت به کار گیری موثر در نظام سلامت

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر