توصیه های بهداشتی: ما می توانیم الگوی خود مراقبتی برای فرزندان مان باشیم.،داشتن خانه و خانواده ای سالم، ایمن و بانشاط نیازمند خودمراقبتی است،باخودمراقبتی،در هزینه های بهداشتی درمانی خود و خانواده صرفه جویی کنیم،خودمراقبتی به ما کمک میکند تا با قدرت ،سبک زندگی مان را تغییر دهیم و سالم و هدفمند زندگی کنیم،فرد سالم، خانواده سالم، دوستان سالم، همکاران سالم با  خود مراقبتی ،خود مراقبتی یعنی ارتقای  سلامت با تدبیر و امید.

6:48:13 AM 1400 / 05 / 14
 
پیشگیری از سرطان 778 کیلوبایت
2.64 2.64 2.64 2.64 2.64 نظرات: 11 نمایش: 2615 دانلود: 1736

پیشگیری از سرطان...
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر