توصیه های بهداشتی: ما می توانیم الگوی خود مراقبتی برای فرزندان مان باشیم.،داشتن خانه و خانواده ای سالم، ایمن و بانشاط نیازمند خودمراقبتی است،باخودمراقبتی،در هزینه های بهداشتی درمانی خود و خانواده صرفه جویی کنیم،خودمراقبتی به ما کمک میکند تا با قدرت ،سبک زندگی مان را تغییر دهیم و سالم و هدفمند زندگی کنیم،فرد سالم، خانواده سالم، دوستان سالم، همکاران سالم با  خود مراقبتی ،خود مراقبتی یعنی ارتقای  سلامت با تدبیر و امید.

5:46:31 AM 1400 / 05 / 14
 

اعضای کمیته پدافند غیرعامل:

ردیف نام و نام خانوادگی سمت
1 دکتر سید علیرضا مروجی سرپرست معاونت بهداشتی
2 دکتر مسعود دهقانی رئیس مرکز بهداشت
3 جواد رجبی کارشناس مبارزه با بیماریهای واگیر
4 جواد سلمانی کارشناس بهداشت محیط
5 دکتر مرتضی پنجه شامی کارشناس مسئول مبارزه با بیماریهای غیرواگیر
6 عباس حجتی کارپرداز و کارشناس ساختمانی

   پدافند غیرعامل 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر