توصیه های بهداشتی: ما می توانیم الگوی خود مراقبتی برای فرزندان مان باشیم.،داشتن خانه و خانواده ای سالم، ایمن و بانشاط نیازمند خودمراقبتی است،باخودمراقبتی،در هزینه های بهداشتی درمانی خود و خانواده صرفه جویی کنیم،خودمراقبتی به ما کمک میکند تا با قدرت ،سبک زندگی مان را تغییر دهیم و سالم و هدفمند زندگی کنیم،فرد سالم، خانواده سالم، دوستان سالم، همکاران سالم با  خود مراقبتی ،خود مراقبتی یعنی ارتقای  سلامت با تدبیر و امید.

9:28:37 PM 1399 / 05 / 14
 

عوامل خطر سرطان پستان

زنان از دوران بلوغ در معرض خطر ابتلا به سرطان پستان قرار می گیرند و با افزایش سن این خطر روبه فزونی می گذارد ، ولی در گروهی از بانوان خطر ابتلا بیش از سایر زنان عضو هم گروه می باشد . مهمترین عوامل خطری که زنان را از هم گروه خود متمایز می کند عبارتند از :

 • تاریخچه فردی ابتلا به سرطان پستان
 • تاریخچه فردی ابتلا به سرطان پستان در مادر ، خواهر و یا دختر بویژه در سنین قبل از 50 سالگی و ابتلا فرد مذکر در فامیل درجه اول
 • یافته های بیوپسی دال بر تغییرات قطعی در نسج پستان
 • تغییرات ژنتیکی نظیر BRCA2 –BRCA1
 • شروع دوره قاعدگی ( منارک ) قبل از 12 سالگی
 • شروع دوره یائسگی بعد از 55 سالگی
 • تولد اولین بچه بعد از 30 سالگی یا بچه دار نشدن
 • استفاده طولانی مدت ( بیش از 5 سال ) از درمان هورمونی(HRT  ) دوره یائسگی
 • متراکم بودن نسج پستان در زنان مسن تر
 • سابقه رادیوتراپی برای درمان بدخیمی ها مثل هوچکین
 • مصرف الکل

پیشگیری و کنترل سرطان

کنترل سرطان در سطوح سه گانه پیشگیری اصولی ترین و مهمترین جزء نظام مراقبت بهداشتی اولیه این اختلالات می باشد . مراقبتهای بهداشتی اولیه مجموعه ای از فعالیتهاست که آموزش بهداشت به عنوان یکی از اجزاء مهم آن در کلیه سطوح سه گانه پیشگیری از سرطان پستان نقش با اهمیتی دارد.

کنترل سرطان پستان درکاشان

هدف کلی:

کاهش بار ناشی از سرطان پستان درکاشان

اهداف اختصاصی:

کاهش مرگ ناشی از سرطان پستان
بهبود کیفیت زندگی مبتلایان به سرطان پستان
کاهش نابرابری در افزایش بقا و بهبود کیفیت زندگی بیماران

مهمترین اجزای فنی برنامه

1- گروه هدف برنامه

گروه هدف این طرح کلیه بانوان 69-40 سال ساکن در مناطق شهری و روستایی کشور است . در این طرح بانوان گروه هدف کشور براساس دستورالعمل با فراگرفتن نحوه خودآزمایی پستان، که امکانات آموزشی و وسایل کمک آموزشی آن تأمین شده و در اختیار مراکز بهداشتی قرار خواهد گرفت، نسبت به معاینه دوره ای پستانهای خود اقدام نمایند و در صورت لمس توده مشکوک به پزشکان خانواده/ ماماهای دوره دیده مراجعه تا پیگیری لازم انجام گیرد. پس از اخذ شرح حال و ارزیابی خطر مورد معاینه فیزیکی توسط پزشک زن و یا مامای خانواده دارای گواهی طی دوره آموزشی لازم قرار می گیرند و سپس برای ماموگرافی معرفی می‌شوند.

2- فرآیند غربالگری با معاینه بالینی و ماموگرافی

3- فاصله غربالگری و روند پیگیری ها(غربالگری بانوان گروه هدف برنامه هر دوسال یک بار بوده و درصورت نتیجه مشکوک یا قطعی ابتلا به سرطان پستان در ماموگرافی براساس طبقه بندی BIRADو دستورالعملهای تدوین شده پیگیری خواهد شد. )

تاریخ بروزرسانی:18/6/91
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر