توصیه های بهداشتی: ما می توانیم الگوی خود مراقبتی برای فرزندان مان باشیم.،داشتن خانه و خانواده ای سالم، ایمن و بانشاط نیازمند خودمراقبتی است،باخودمراقبتی،در هزینه های بهداشتی درمانی خود و خانواده صرفه جویی کنیم،خودمراقبتی به ما کمک میکند تا با قدرت ،سبک زندگی مان را تغییر دهیم و سالم و هدفمند زندگی کنیم،فرد سالم، خانواده سالم، دوستان سالم، همکاران سالم با  خود مراقبتی ،خود مراقبتی یعنی ارتقای  سلامت با تدبیر و امید.

5:58:45 AM 1399 / 04 / 25
 

 سرطان چیست؟

علائم و نشانه های سرطان

 سرطان پوست

 سرطان برست

 

                                                                              (آخرین بروزرسانی تاریخ 25/4/1394)
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر