توصیه های بهداشتی: ما می توانیم الگوی خود مراقبتی برای فرزندان مان باشیم.،داشتن خانه و خانواده ای سالم، ایمن و بانشاط نیازمند خودمراقبتی است،باخودمراقبتی،در هزینه های بهداشتی درمانی خود و خانواده صرفه جویی کنیم،خودمراقبتی به ما کمک میکند تا با قدرت ،سبک زندگی مان را تغییر دهیم و سالم و هدفمند زندگی کنیم،فرد سالم، خانواده سالم، دوستان سالم، همکاران سالم با  خود مراقبتی ،خود مراقبتی یعنی ارتقای  سلامت با تدبیر و امید.

6:48:53 PM 1401 / 07 / 13
 
 • بانک تخصصی فیلم سلامت       www.healthtube.ir
   
 • آموزش سلامت همگانی           http://iec.behdasht.gov.ir
   
 • سامانه مشاوره الکترونیکی سلامت      www.samas.ir
   
 • سامانه الکترونیک مسابقه عکس سلامت       www.salamatpic.ir
   
 • سامانه بازی آنلاین سلامت                      www.salamatgame.ir
   
 • سامانه هوشمند پیام کوتاه سلامت                      www. 1000264.ir 
     
 • راه اندازی سامانه آموزش الکترونیک سلامت     http://salamat.ulc.ir.
   
 • راه انداری سایت کتابخانه همراه  سلامت           http://bualicina.net

   

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر