EN |
    ورود
   9:53:22 AM

توصیه های بهداشتی: ما می توانیم الگوی خود مراقبتی برای فرزندان مان باشیم.،داشتن خانه و خانواده ای سالم، ایمن و بانشاط نیازمند خودمراقبتی است،باخودمراقبتی،در هزینه های بهداشتی درمانی خود و خانواده صرفه جویی کنیم،خودمراقبتی به ما کمک میکند تا با قدرت ،سبک زندگی مان را تغییر دهیم و سالم و هدفمند زندگی کنیم،فرد سالم، خانواده سالم، دوستان سالم، همکاران سالم با  خود مراقبتی ،خود مراقبتی یعنی ارتقای  سلامت با تدبیر و امید.

1399 / 04 / 24
 
  • برگزاری کارگاهها و کلاس ها ی آموزشی جهت پرسنل ستاد شهرستان و مدیران مراکز بهداشت شهرستان ها
  • ارتقاء آگاهی های عمومی
  • آموزش نیروهای بدو خدمت و استخدامی
  • تعیین نیازهای آموزشی
  • مشارکت در امر آموزش دانشجویان
  • همکاری با مرکز آموزش بهورزی جهت برگزاری کلاس های آموزشی برای بهورزان
  • هماهنگی آموزش و اطلاع رسانی ، تحقیق و برنامه ریزی در زمینه کلیه موضوعات بهداشتی شهرستان
  • آموزش عموم مردم در زمینه کلیه موضوعات بهداشتی
  • برگزاری کلاس و کارگاه آموزشی و چاپ متون آموزشی جهت کارکنان و افزایش سطح توانمندی آنها