EN |
    ورود
   3:41:17 AM

توصیه های بهداشتی: ما می توانیم الگوی خود مراقبتی برای فرزندان مان باشیم.،داشتن خانه و خانواده ای سالم، ایمن و بانشاط نیازمند خودمراقبتی است،باخودمراقبتی،در هزینه های بهداشتی درمانی خود و خانواده صرفه جویی کنیم،خودمراقبتی به ما کمک میکند تا با قدرت ،سبک زندگی مان را تغییر دهیم و سالم و هدفمند زندگی کنیم،فرد سالم، خانواده سالم، دوستان سالم، همکاران سالم با  خود مراقبتی ،خود مراقبتی یعنی ارتقای  سلامت با تدبیر و امید.

1399 / 04 / 25
 

دراین برنامه از کلیه نوزادان 3 تا 5 روزه در مراکز بهداشتی درمانی – پایگاهها وخانه های بهداشت 3 قطره خون از پاشنه پای نوزاد گرفته شده و به آزمایشگاه ارسال می گردد چنانچه نوزادی TSH مساوی 5 و بالاتر داشت جهت انجام آزمایشات وریدی به آزمایشگاه معرفی می شود تا چنانچه بیمار تشخیص داده شود تحت مراقبت ودرمان سریع وبه موقع قرار گرفته تا از عقب ماندگی ذهنی و جسمی نوزاد پیشگیری بعمل آید .