توصیه های بهداشتی: ما می توانیم الگوی خود مراقبتی برای فرزندان مان باشیم.،داشتن خانه و خانواده ای سالم، ایمن و بانشاط نیازمند خودمراقبتی است،باخودمراقبتی،در هزینه های بهداشتی درمانی خود و خانواده صرفه جویی کنیم،خودمراقبتی به ما کمک میکند تا با قدرت ،سبک زندگی مان را تغییر دهیم و سالم و هدفمند زندگی کنیم،فرد سالم، خانواده سالم، دوستان سالم، همکاران سالم با  خود مراقبتی ،خود مراقبتی یعنی ارتقای  سلامت با تدبیر و امید.

5:05:24 AM 1400 / 05 / 14
 
کمیته بهسازی
 
اعضای کمیته بهسازی
 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

1

دکترمروجی

معاون بهداشتی و رئیس مرکز بهداشت

2

دکترحلواچی

کارشناس مسئول واحد گسترش

3

خانم دهقانی

رئیس امور مالی

4

آقای حجتی

کارشناس ساختمانی

5

خانم اسماعیلی

کارشناس گسترش

 
 
  نام دبیر : خانم اسماعیلی
   شرح وظایف :
 
1-تشکیل جلسات داخلی به صورت هر 2 هفته یکبار در دفتر معاونت بهداشتی
2-اولویت بندی واحد ها از نظر تعمیرات,توسعه فضای فیزیکی ,تکمیل واحداث درابتدای هرسال .
3-برآورد اعتبار مورد نیاز.
4-پیگیری درمورد تامین اعتبار مورد نیاز.
5-شروع عملیات ساختمانی بعد از ابلاغ تخصیص ها به کمیته .
6-پیگیری ورسیدگی به مصوبات قبلی کمیته.
7-رسیدگی به درخواستهای واحدها.
8-نظارت بر امور ساختمانی توسط کارشناسان ساختمانی.
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر