توصیه های بهداشتی: ما می توانیم الگوی خود مراقبتی برای فرزندان مان باشیم.،داشتن خانه و خانواده ای سالم، ایمن و بانشاط نیازمند خودمراقبتی است،باخودمراقبتی،در هزینه های بهداشتی درمانی خود و خانواده صرفه جویی کنیم،خودمراقبتی به ما کمک میکند تا با قدرت ،سبک زندگی مان را تغییر دهیم و سالم و هدفمند زندگی کنیم،فرد سالم، خانواده سالم، دوستان سالم، همکاران سالم با  خود مراقبتی ،خود مراقبتی یعنی ارتقای  سلامت با تدبیر و امید.

7:09:43 AM 1400 / 05 / 14
 
کمیته فنی
 
اعضای کمیته فنی
 

ردیف

نام و نام خانوادگی

مسئولیت

1

دکتر سید علی رضا مروجی

سرپرست معاونت بهداشتی

2

دکتر مسعود دهقانی

رئیس مرکز بهداشت شهرستان و کارشناس مسئول واحد آموزش سلامت

3

دکتر زهرا نخی

کارشناس مسئول واحد بهداشت خانواده

4

دکتر محمد فرجی

کارشناس مسئول واحد بهداشت دهان و دندان

5

محمود نعمتیان

کارشناس مسئول واحد مبارزه با بیماری ها

6

محسن فتحی مقدم

کارشناس مسئول واحد بهداشت محیط

7

غلام عباس اعتمادی پور

کارشناس مسئول واحد بهداشت حرفه ای

8

شهناز خاندایی

کارشناس مسئول واحد بهداشت مدارس

9

زهره رجبی

مدیر مرکز آموزش بهورزی

10 دکتر حسن حلواچی کارشناس مسئول واحد گسترش
11 مجتبی مسکینی کارشناس مسئول امور اداری
12 مهدی توکلی کارشناس مسئول امور مالی
13 دکتر مرتضی پنجه شاهی کارشناس مسئول واحد بیماری های غیر واگیر
14 دکتر مرضیه اخباری کارشناس مسئول واحد سلامت روانی اجتماعی
15 حبیب اله رحیمی کارشناس مسئول واحد آمار
 

 نام دبیر: محسن جعفری

 شرح وظایف :
 
1- سیاستگذاری و تعیین خط مشی برای اجرای برنامه های سلامت در منطقه تحت پوشش دانشگاه
2- هماهنگی و تعامل در زمینه های مختلف بین گروههای ستادی معاونت
3- برنامه ریزی استراتژیک برای معاونت بهداشتی
4- برگزاری جلسات فوق العاده و اتخاذ تصمیم در موارد خاص وبحران
5- بیان مشکلات فنی در برنامه های سلامت و بررسی راهکارهای موجود و اتخاذ تصمیم
6- بررسی گزارش حضور کارشناسان در جلسات کشوری و جمع بندی و اتخاذ تصمیم
7- گزارش گیری سالانه از گروههای فنی ستادی و مراکز بهداشتی درمانی
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر