توصیه های بهداشتی: ما می توانیم الگوی خود مراقبتی برای فرزندان مان باشیم.،داشتن خانه و خانواده ای سالم، ایمن و بانشاط نیازمند خودمراقبتی است،باخودمراقبتی،در هزینه های بهداشتی درمانی خود و خانواده صرفه جویی کنیم،خودمراقبتی به ما کمک میکند تا با قدرت ،سبک زندگی مان را تغییر دهیم و سالم و هدفمند زندگی کنیم،فرد سالم، خانواده سالم، دوستان سالم، همکاران سالم با  خود مراقبتی ،خود مراقبتی یعنی ارتقای  سلامت با تدبیر و امید.

12:30:31 AM 1399 / 03 / 15
 

اسامی رابطین بهداشت نمونه مراکز بهداشتی درمانی شهری شهرستان کاشان

نام مرکز بهداشتی درمانی

/ نام پایگاه بهداشتی

اسامی رابطین بهداشت

فین بزرگ

مهناز مهندسی ، مینا امیری ، سمانه خوشاب ، اکرم هاشمی ، فاطمه خورشیدی

فین کوچک

معصومه نزاری ، مریم زارع ، اشرف السادات معدنی

دیزچه

اعظم مدیحی پور ، زهره مظلوم ، زهرا هاشم زاده

راوند

جمیله فدایی ، صغرا کلیوند

راوند

پری ربیعی ، اعظم طاهری ، فاطمه شاکر

قطب

فاطمه حاجی زاده ، زهرا حاج حسینی

طاهرآباد

زهرا حاجی بابایی ، فاطمه جعفری ، زهرا شمسی زاده

انقلاب

زهره خدمتیان ، زهرا چوپان زاده ، زهرا ملکوتی شاد ، بتول سودمند ، طیبه سجادی

کارگر

راضیه نقادیان ، ربابه کرمعلی ، الهام شکاری ، صدیقه کوزه گر ، اعظم ولیانزاده ، ملیحه بیشه ، مریم رضایی ، زهره عظیمی ، فاطمه فلاح ، فاطمه ده آبادی ، جمیله احمدی ، صدیقه نوروزی

بوعلی

فخری زاهدی ، زهره احمدیان ، اشرف مشیدی،مریم حاجی نوروزی ، پروین محمدی ، زهرا زمان زاده ، حمیده زیارتی ، اعظم رضایی ، کبری رفیعی پور ، طاهره رضایی ، ملیحه گل محمدی ، زهره جمالی

مسلم

فرشته آذر ، زهرا صباغپور ، معصومه مسعودیان ، مولود خشائی ، ناهید شیرخورشیدی ، سمیه نوروزی

شبیه خوانی

طیبه معصومی ، زهره عبداللهی ، طیبه میرزایی ، محبوبه مومن ، زهره عامری

امیرکبیر

زهره پوران ، ملیحه ظهیری ، بتول نورمهر ، زهرا جعفری نیک ، طاهره ابراهیمی ، زهره قاسمیه ، اعظم عطار ، نرگس مهدی پور ، زهرا ماشااله زاده ، معصومه رمضانعلی پور ، معصومه صفاری ، مهناز میثاقی

راه آهن

زهرا رمضانی ، فردوس دارآفرین

نواب صفوی

هما مراقی ، صدیقه فرح نیا ، منا کازران ، سکینه کریمی ، معصومه تقی زاده ، مهین محمدی ، مریم بابایی

صمیمی

الهه فرمانیان ، مرضیه حسن زاده ، زینب محمدی منش ، لیلا محمدمنش ، فاطمه حسینی ، راضیه رزاقی ، زهره نظری ، زهرا حسین زاده ، زهرا شورابی ، سمانه شورابی ، طاهره عظیمی

ناجی آباد

مرضیه السادات طبایی ، اشرف السادات ساداتی ، اعظم قاسمی

متینی

مریم شیخ پور ، فاطمه رایگان

فاطمیه زیدی

فائزه قیاثی ، زهرا گندمکار ، اکرم سرکرده ، معصومه ذهتابی ، زهرا رحیمی پناه ، فاطمه طباطبایی

کتابچی

اعظم فیض آبادی ، فاطمه رحمتکش ، اشرف علیزاده ، فاطمه رمضانی ، ظریفه ساران ، فاطمه رمضانی ، محبوبه میرزاپور

سلطان امیراحمد

اعظم زحمتکش ، زهرا شعبانی ، زهرا ضحاکی ، زهره حجازی ، ملیحه ستوده ، طاهره رضایی

فیض

زهره رمضانی نیا ، فریده گیوی ، امینه شمسایی

 

 

نام مرکز بهداشتی درمانی

یا نام پایگاه بهداشتی

اسامی رابطین بهداشت

گلابچی

فاطمه الماسی ، مرضیه حاج نوروزی ، زهرا حلاجیان ، فاطمه چهارطاق ، فاطمه عظیمی ، فرشته دارابی ، زهرا تسلط ، نجمه زاهدی ، زهرا صمیمیت

طالقانی

زهرا مصحفی، فاطمه دوستانه ، فاطمه مسجدی ، فاطمه قائم پناه ، ام البنین عظیمی ، منیره فامیلی ، مریم بخشیان

صادقپور

فاطمه فتاحی ، لیلا رشادی ، نرگس صیفی ، زهرا عبدی ، معصومه عباسی ، طیبه زارع پور ، اعظم زارع

لتحر

معصومه بخشی ، طاهره صادقی فر ، اعظم حسنی ، صدیقه جلالی ، مولود گندمکار

حسن آباد

مرضیه امیدی ، طاهره چلویی ، اکرم زارع ، معصومه کشمشی ، زهرا صانعی

شهرک 22 بهمن

کبری قهاری ، شهره حسین زاده ، اسماء توکلی

شهید مطهری قمصر

طاهره عبداللهی ، صدیقه هاشمی مهر ، فاطمه حاج کریمی ، لیلا حسنی

شهید شمس آبادی قمصر

زهرا حسن پور ، ام البنین نیک خو ، لیلا آقارفیعی ، فاطمه آتشی

نیاسر

زهرا میرزا آقایی ، سمانه نزادی ، اقدس نیاسری

جوشقانقالی

مریم کاکلی ، خدیجه چوپان ، زکیه باقرزاده ، مریم شمسی

شهرک وحدت

حدیثه محمدبیگی

برزک

اعظم سلیمیان ، طاهره خوانساری

کامو

آمنه رحمتی ، سمانه عبداللهی ، طاهره اربابی

مشکات

مرضیه شورابیان ، آسیه به افتاده ، زیبا کاظمی ، فاطمه کاظمی ، معصومه عباس زاده

اسامی رابطین بهداشت نمونه مراکز بهداشتی درمانی روستایی شهرستان کاشان 

نام خانه بهداشت

اسامی رابطین بهداشت

ویدوج

مرضیه محمدی ، طاهره باقری ، زهره محمدی ، معصومه ملکی

ازوار

معصومه راهی ، صدیقه دریدانی ، منیژه باقریان

کله

زهرا جعفریان ، فیروزه برخورداری

ارمک

راضیه غفوری

ازناوه

اعظم منصوری

آذران

زهرا شمشادی ، کبری معصومی ، رحیمه رزاقی

سن سن

زهرا مزروعی ، الهام ردکا ، محبوبه ردکا ، اعظم السادات حسینی ، طاهره آقایی ، مهدیه پیرمنه

مرق

فاطمه گرمابه ای ، اکرم مطهریان ، معصومه صادق زاده

جوشقان استرک

فاطمه احمدی زاد ، زینب نجاری ، سمیه حاجی زاده

قهرود

زهره حسین پور ، زهرا حمامی ، مریم فلاح

رحق

زهرا لبوافی

اسامی رابطین بهداشت نمونه مراکز بهداشتی درمانی شهری شهرستان آران و بیدگل 

نام مرکز بهداشتی درمانی

یا نام پایگاه بهداشتی

اسامی رابطین بهداشت

شهید بهشتی

سمیه حسامی

فاطمیه

مریم میرزائی فر

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر