توصیه های بهداشتی: ما می توانیم الگوی خود مراقبتی برای فرزندان مان باشیم.،داشتن خانه و خانواده ای سالم، ایمن و بانشاط نیازمند خودمراقبتی است،باخودمراقبتی،در هزینه های بهداشتی درمانی خود و خانواده صرفه جویی کنیم،خودمراقبتی به ما کمک میکند تا با قدرت ،سبک زندگی مان را تغییر دهیم و سالم و هدفمند زندگی کنیم،فرد سالم، خانواده سالم، دوستان سالم، همکاران سالم با  خود مراقبتی ،خود مراقبتی یعنی ارتقای  سلامت با تدبیر و امید.

10:19:33 PM 1399 / 04 / 15
 

بهترین محل آموزش جامعه، مکانی است که مردم در آن حضور دارند . رابطان بهداشت طی زندگی طبیعی و روزمره خود در محله ، در دید و بازدیدهای محلی ، مراسم مذهبی ، مساجد ، انجمن ها ، مدارس و حتی موقع خرید مایحتاج عمومی از فرصت استفاده می کنند و به آموزش مردم می پردازند . رابط بهداشت پس از شناسایی نیازهای محله ، با هماهنگی مربی و مسئولین مرکز بهداشتی درمانی منطقه خود سعی در رفع مشکلات می نمایند.

رابطین پیشروان سلامتی و بهداشت در محلات اند

آیا می دانید:

در صورتی که رابطین بهداشت بصورت فعال با مراکز بهداشتی و درمانی منطقه خود همکاری داشته باشند از خدمات زیر بهره مند می گردند :

- صدور پرونده و کارت شناسایی جهت آنان
- قدردانی از خدمات آنها در مراسم روز جهانی داوطلب با اهدای هدایا و لوح تقدیر.
- شرکت در اردوهای سیاحتی و زیارتی .
- برخورداری از برخی تسهیلات و خدمات بهداشتی درمانی
- توانمندی آنان با شرکت در فعالیتهای هنری ، اجتماعی ، ورزشی و..... ( از طریق تشکیل سازمانهانهای غیر دولتی )

 

رابط بهداشت ، همسری خوب ، مادری مهربان ، دوستی امین ، رازدار و قابل اعتماد برای خانواده و افراد محله خویش است .

 شرح وظایف :
- کسب آگاهیهای بهداشتی با شرکت مداوم در کلاسهای آموزشی
- کسب مهارتهای ارتباطی
- انتقال پیامهای بهداشتی به خانوارهای تحت پوشش خود و تشویق و ترغیب آنان برای دریافت مراقبتهای بهداشتی مورد نیاز
- برقراری ارتباط بین واحدهای بهداشتی و مردم محله برای برآورد نمودن نیازهای بهداشتی منطقه
- جمع آوری اطلاعات جمعیتی و آمارهای مربوط به مرگ، تولد، مهاجرتها و تنظیم خانواده و نیازهای بهداشتی از خانوارهای تحت پوشش خود
- جلب مشارکت مردم در حل مشکلات بهداشتی منطقه با همکاری خانوارها ، واحدهای بهداشتی درمانی و ارتباط با سایر ارگانها
- فعال نمودن خانوارهای تحت پوشش خود در زمینه بهبود وضعیت محیطی و ارتقای سلامتی محله و همکاری با مسوولین بهداشتی
- مشارکت داوطلبانه در فعالیتهای بهداشتی و دست جمعی ( طرحهای محلی و ملی )
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر