توصیه های بهداشتی: ما می توانیم الگوی خود مراقبتی برای فرزندان مان باشیم.،داشتن خانه و خانواده ای سالم، ایمن و بانشاط نیازمند خودمراقبتی است،باخودمراقبتی،در هزینه های بهداشتی درمانی خود و خانواده صرفه جویی کنیم،خودمراقبتی به ما کمک میکند تا با قدرت ،سبک زندگی مان را تغییر دهیم و سالم و هدفمند زندگی کنیم،فرد سالم، خانواده سالم، دوستان سالم، همکاران سالم با  خود مراقبتی ،خود مراقبتی یعنی ارتقای  سلامت با تدبیر و امید.

12:30:59 AM 1399 / 03 / 15
 

رابط بهداشت فردی است که :

- بصورت افتخاری و رایگان با مراکز بهداشتی درمانی همکاری می کند.
- با کمک مربی خود ، از بین همسایگان و افراد محله محل سکونت خود خانوارهایی را به عنوان جمعیت تحت پوشش انتخاب می کند.
- در کلاسهای آموزشی که بصورت هفتگی در مراکز بهداشتی درمانی توسط مربیان برگزار می گردد، شرکت می کند.
- پس از آموختن مطالب بهداشتی ، آموخته های خود را به خانوارهای تحت پوشش خود منتقل می کند و باعث تغییر نگرش و عملکرد مردم و بهبود شرایط زندگی آنها می شود.
- رابط بهداشت ، با کمک و همیاری خود مردم ، در برنامه ریزی و حل مشکلات بهداشتی و ارتقاء سطح سلامت آن جامعه تلاش می کند .
- رابط بهداشت همچون حلقه محکمی ارتباط مسئولان بهداشتی را با سطوح محیطی جامعه برقرار می کند .

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر