توصیه های بهداشتی: ما می توانیم الگوی خود مراقبتی برای فرزندان مان باشیم.،داشتن خانه و خانواده ای سالم، ایمن و بانشاط نیازمند خودمراقبتی است،باخودمراقبتی،در هزینه های بهداشتی درمانی خود و خانواده صرفه جویی کنیم،خودمراقبتی به ما کمک میکند تا با قدرت ،سبک زندگی مان را تغییر دهیم و سالم و هدفمند زندگی کنیم،فرد سالم، خانواده سالم، دوستان سالم، همکاران سالم با  خود مراقبتی ،خود مراقبتی یعنی ارتقای  سلامت با تدبیر و امید.

7:40:22 PM 1399 / 05 / 13
 
سلامتی محور توسعه است و معضلات بهداشتی همان معضلات توسعه است که نمی توان آن را فقط در بخش بهداشت حل نمود . بنابراین جلب مشارکت تک تک افراد جامعه و بخشهای توسعه برای حل مشکلات بهداشتی و رسیدن به سطح قابل قبول سلامت برای همه که منشور بین المللی بهداشت در سپتامبر 1978 میلادی نیز به آن تاکید ورزید ، لازم است .
چگونگی و نوع مشارکت جامعه در روند فعالیتهای بهداشتی ابتدا تنها در سطوح پائین یعنی شرکت در همایش های بهداشتی آغاز شد که به معنی جریان یک سویه آگاهی بخشیدن به جامعه و در واقع درگیر نشدن واقعی جامعه بود .بتدریج با گسترش نیازمندی و وابستگی توسعه پایدار درون زا به مشارکت جامعه در سطوح بالاتر ، یعنی در تصمیم گیری ، قدرت و اختیار ( بسته به پیشگاهی جامعه ) انواع الگوهای مشارکت جویان تقریبا در تمامی کشورها پیاده گردید .

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر