توصیه های بهداشتی: ما می توانیم الگوی خود مراقبتی برای فرزندان مان باشیم.،داشتن خانه و خانواده ای سالم، ایمن و بانشاط نیازمند خودمراقبتی است،باخودمراقبتی،در هزینه های بهداشتی درمانی خود و خانواده صرفه جویی کنیم،خودمراقبتی به ما کمک میکند تا با قدرت ،سبک زندگی مان را تغییر دهیم و سالم و هدفمند زندگی کنیم،فرد سالم، خانواده سالم، دوستان سالم، همکاران سالم با  خود مراقبتی ،خود مراقبتی یعنی ارتقای  سلامت با تدبیر و امید.

6:38:52 AM 1400 / 05 / 14
 
شرح وظایف

انباردار :

1- تطبیق کالاهای خریداری و تحویل شده به انبار با نمونه اصلی
2- رسیدگی به موجودی انبار و صورت برداری از کالاهای موجود در انبار در فواصل معین و مطلع ساختن – کارپرداز جهت تجدید سفارش
3- ثبت کالاهای تحویلی و دریافتی در کارتهای انبار و نظارت در ورود و خروج کالاها
4- نظارت بر تمامی فعالیت ها و اجرای کامل مقررات مالی و انبارداری
5- نگهداری – طبقه بندی – تنظیم وکدگذاری کالا یا اجناس با رعایت مقررات و دستورالعملها
6- صدور برگه درخواست خرید کالا درصورت لزوم
7- صدور فرمهای مرجوعی برگشت از خرید
8- صدور حواله انبار هنگام تحویل دادن کالا
9- صدور رسید انبار پس از تحویل گرفتن کالا
10- مراقبت و کنترل موجودی انبار به طور که از حداقل و حداکثر مندرج در کارتهای انبارتجاوز نکند.

 

کارپردازی :

1- دریافت درخواست های خرید که از سوی مقام مافوق ارجاع گردد.
2- خرید اجناس و خدمات طبق قوانین مالی ومعاملاتی
3- تحویل اجناس به انبار و گرفتن رسید آنها تأیید خدمات خریداری شده توسط درخواست کننده آن و تنظیم صورت تحویل در محل
4- تنظیم اسناد و تحویل به آن به رسیدگی
5- تکمیل ضمائم و مدارک اسناد رسیدگی شده طبق قانون
6- پرداخت از طریق حواله حساب – واریز حساب یا در وجه بستانکاران
7- استعلام بهاء قبل از خرید و گزارش آن به مقام مافوق

  • فرم درخواست دارویی مراکز
  • لیست کالاهای مصرفی مراکز
 
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر