توصیه های بهداشتی: ما می توانیم الگوی خود مراقبتی برای فرزندان مان باشیم.،داشتن خانه و خانواده ای سالم، ایمن و بانشاط نیازمند خودمراقبتی است،باخودمراقبتی،در هزینه های بهداشتی درمانی خود و خانواده صرفه جویی کنیم،خودمراقبتی به ما کمک میکند تا با قدرت ،سبک زندگی مان را تغییر دهیم و سالم و هدفمند زندگی کنیم،فرد سالم، خانواده سالم، دوستان سالم، همکاران سالم با  خود مراقبتی ،خود مراقبتی یعنی ارتقای  سلامت با تدبیر و امید.

6:39:39 AM 1400 / 05 / 14
 
کارشناس مسئول امور مالی : لیلا دهقانی
شرح وظایف
 
درآمد
1- جمع آوری نسخ حاص از ارائه خدمات از مراکز درمانی تحت پوشش و بررسی آنها
2- تعیین میزان مطالبات از مؤسسات بیمه ای و غیر بیمه ای و اشخاص
3- ارسال بموقع صورتحسابها به مؤسسات طرف قرارداد با معاونت بهداشتی
4- پیگیری وصول بموقع در آمدها 5- پیگیری ویژه بمنظور کاهش کسورات صورتحسابها
6- پیگیری اجرای بموقع دستورالعملها و قراردادهای در آمدی و تعرفه ای
7- جمع آوری آمار کلی از مراکز
8- دریافت قبص از ستاد دانشگاه و تحویل آن به مراکز
9- آموزش پزشکان و ماماها جهت اشتغال در مراکز ( بیمه روستایی )
10- ارائه آمارهای درخواستی از بیمه روستایی – وزارتخانه و مسؤولین مافوق
11- ثبت اطلاعات درکامپیوتر و پیگیری قرارداد ورود نسخ به کامپیوتر
12- بازدید از مراکز ( داروخانه – دفتر پذیرش و ... )
13- بررسی نسخ داروخانه های قراردادی ( شخصی ) بیمه روستایی
14- رسیدگی به قیمت داروها و خدمات
15- ثبت درآمدهای متفرقه (‌کمکهای مردمی – اجاره – صدور کارت بهداشتی – آزمایشات مواد خوراکی – نمونه گیری آب و غیره )
16- تهیه گزارشات تحلیلی رسیدگی :

1- مطالعه قوانین و مقررات مالی و محاسباتی 2- کنترل و بررسی مدارک و ضمائم اسناد به منظور انجام مراحل بعدی ( صدور برگه و چک ) 3- رسیدگی به اسناد حسابداری بمنظور تعیین میزان بدهی براساس مدارک اثبات کننده بدهی ( تسجیل ) 4- صدرو سند حسابداری کلیه دریافت ها وپرداخت ها 5- همکاری در تهیه نامه ها – دستورالعملها و قراردادها 6- پرداخت علی الحساب به پرسنل – تنخواه به کارپردازان – پیش پرداخت به فروشنده هاو شرکت ها 7- جمع آوری و تنظیم اسناد پرداخت شده جهت ارسال به ستاد مرکزی دانشگاه 8- محاسبه و کسر کسورات قانونی اسناد

 اعتبارات و دفترداری :

1- تأمین اعتبار درخواست ها پس از مرحله تشخیص
2- نگهداری حسابهای بدهکاری اشخاص ( تنخواه گردان پرداخت – علی الحساب و پیش پرداخت ) پیگیری و تسویة آنها
3- تهیه صورت عملکرد ماهیانه بودجه برای هر یک از حسابهای مستقل
4- تهیه گزارشات مالی ( ترازنامه – صورت ریز حسابها - مغایرت بانکی ) بصورت ماهیانه
5- صدور برگه و چک اسناد حسابداری کلیه دریافت ها و پرداخت ها
6- تهیه سایر گزارشات مالی جهت اتخاذ و تصمیم مدیران و مسؤولین
7- تجزیه و تحلیل اطلاعات مالی – کدگذاری و طبقه بندی آنها
8- ثبت اسناد ارسالی – وجوه دریافتی – تنخواهها و علی الحسابهای دریافتی از اسناد
9- دریافت و پرداخت کلیه وجوه بودجه جاری – اختصاصی ردیف ابلاغی و سایر منابع براساس قوانین و ضوابط
10- ثبت اسناد در دفتر صدور برگه و انتقال آنها به دفاتر روزنامه – معین – اعتبارات – تعهدات و دفتر کل

 حقوق پزشکان و ماماهای بیمه روستایی

محاسبه حقوق براساس دستورالعمل ارسالی از وزارتخانه – پرداخت 80% بصورت ماهیانه و فصلی پس از پایش به کارکنان براساس گواهی انجام شده و تهیه گزارش به اداره کل گسترش

حقوق و مزایا :

1- پیاده کردن احکام حقوقی پرسنل ( رسمی – پیمانی – قراردادی – طرحی ) در برنامه حقوق و مزایا
2- تهیه وتنظیم سند حقوقی کارکنان با ریزکسورات آن
3- تهیه و تنظیم اسناد تفاوت احکام کارکنان که نسبت به ارتقاء حکم حقوقی آنان تنظیم می گردد.
4- تهیه تنظیم و کنترل کسورات ( صندوق ها – بیمه ها – طرحها – مالیات و غیره )
5- پرداخت حق الزحمه واحدهای تابعه
6- تهیه وتنظیم لیست بن های غیر نقدی – نقدی – عیدی – پاداش کلیه کارکنان براساس عملکرد آنان
7- تهیه فیش حقوقی برای کارکنان
8- پرداخت اضافه کار بازخرید خدمت – بازخرید مرخصی – بازنشستگی – پاداش پایان خدمت و غیره
9- تنظیم نامه ها و مراسلات اداری با بانک – بیمه و صندوق های قرض الحسنه
10- تحویل فرم ضمانت نامه و کسر از حقوق و راهمای کارکنان جهت اخذوام
11- معرفی کارکنان جدید الاستخدام – طرحی و قراردادی به بانک و مشمولین قانون کار به تأمین اجتماعی

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر