توصیه های بهداشتی: ما می توانیم الگوی خود مراقبتی برای فرزندان مان باشیم.،داشتن خانه و خانواده ای سالم، ایمن و بانشاط نیازمند خودمراقبتی است،باخودمراقبتی،در هزینه های بهداشتی درمانی خود و خانواده صرفه جویی کنیم،خودمراقبتی به ما کمک میکند تا با قدرت ،سبک زندگی مان را تغییر دهیم و سالم و هدفمند زندگی کنیم،فرد سالم، خانواده سالم، دوستان سالم، همکاران سالم با  خود مراقبتی ،خود مراقبتی یعنی ارتقای  سلامت با تدبیر و امید.

12:11:48 AM 1399 / 03 / 15
 

شرح وظائف کارشناس برنامه مبارزه با حشرات ، جوندگان و ناقلین موذی :

1. تدوین برنامه عملیاتی
2. پیگیری اجرای دستورالعملها و استانداردهای مرتبط
3. تشکیل کمیته کارشناسی جهت تائیدیه مسئولین فنی شرکتهای خصوصی خدمات سم پاشی و مبارزه با ناقلین
4. برگزاری آزمون کاربرد سموم و مبارزه با حشرات و جانوران موذی جهت مسئولین فنی شرکتهای خصوصی خدماتی سم پاشی و مبارزه با ناقلین
5. صدور مجوز جهت مسئولین فنی شرکتهای خصوصی خدماتی و مبارزه با ناقلین و نظارت بر عملکرد آنان
6. نظارت بر اجرای قانون ماده 13 مواد خوردنی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی
7. پیگیری صدور
8. جلب همکاری ارگانهای مرتبط
9. جلب حمایت سیاستگذاران
10. شرکت در جلسات و سمینارهای آموزشی
11. برنامه ریزی و اجرای دوره های آموزشی
12. تدوین و تهیه بسته های آموزشی ( پوستر ، پمفلت ، فیلم و گاهنامه و... )
13. آموزش و اطلاع رسانی همگانی از طریق رسانه و جراید و نصب بنر و...
14. پیگیری تامین نیازها در راستای برنامه
15. تحویل تجهیزات مورد نیاز به مراکزتابعه

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر