توصیه های بهداشتی: ما می توانیم الگوی خود مراقبتی برای فرزندان مان باشیم.،داشتن خانه و خانواده ای سالم، ایمن و بانشاط نیازمند خودمراقبتی است،باخودمراقبتی،در هزینه های بهداشتی درمانی خود و خانواده صرفه جویی کنیم،خودمراقبتی به ما کمک میکند تا با قدرت ،سبک زندگی مان را تغییر دهیم و سالم و هدفمند زندگی کنیم،فرد سالم، خانواده سالم، دوستان سالم، همکاران سالم با  خود مراقبتی ،خود مراقبتی یعنی ارتقای  سلامت با تدبیر و امید.

9:54:54 AM 1399 / 04 / 21
 

شرح وظائف کارشناس برنامه مداخلات بهداشت محیط در بلایا:

1. تدوین برنامه عملیاتی
2. پیگیری اجرای دستورالعملها و استانداردهای مرتبط
3. استفاده از تکنیک های استاندارد مدیریت جهت کاهش اثرات بلایا و وضعیت اضطراری
4. فراهم کردن همکاری های چند بخشی آمادگی در برابر بلایا
5. بررسی آسیب پذیری قبل از توسعه برنامه های مقابله با بلایا
6. کنترل و ارزیابی برنامه های آمادگی در برابر بلایا به صورت موثر ، کارآمد و شایسته
7. نظارت بر فعالیتهای تخصصی بهداشت محیطی ( آب ، فاضلاب ، زباله ، دفن اجساد ، مواد غذایی و اسکان موقت و... )
8. تشکیل و ساماندهی تیم های بهداشتی بصورت داوطلب و اجباری
9. مشارکت در کمیته حوادث غیرمترقبه دانشگاه و شهرستان
10. همکاری با واحدهای بیماریها – روان – خانواده و...
11. تهیه مواد تجهیزات و امکانات تخصصی مورد نیاز
12. حضور در مناطق آسیب دیده بلافاصله بعد از وقوع حوادث
13. تشکیل جلسات هماهنگی جهت پرسنل
14. تدوین و بروز رسانی شرح وظایف پرسنل بهداشت محیط در بلایا
15. ایجاد بانک اطلاعاتی در زمینه حوادث و بلایا
16. تبادل اطلاعات با دانشگاهها و معاونتهای دیگر
17. پیگیری اقدامات انجام شده در خصوص بلایا در سایر سازمانها
18. جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از مراکز بهداشتی درمانی و روستاها
19. شرکت در جلسات و سمینارهای آموزشی
20. برنامه ریزی و اجرای دوره های آموزشی

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر