توصیه های بهداشتی: ما می توانیم الگوی خود مراقبتی برای فرزندان مان باشیم.،داشتن خانه و خانواده ای سالم، ایمن و بانشاط نیازمند خودمراقبتی است،باخودمراقبتی،در هزینه های بهداشتی درمانی خود و خانواده صرفه جویی کنیم،خودمراقبتی به ما کمک میکند تا با قدرت ،سبک زندگی مان را تغییر دهیم و سالم و هدفمند زندگی کنیم،فرد سالم، خانواده سالم، دوستان سالم، همکاران سالم با  خود مراقبتی ،خود مراقبتی یعنی ارتقای  سلامت با تدبیر و امید.

12:12:43 AM 1399 / 03 / 15
 

شرح وظائف کارشناس برنامه کنترل دخانیات :

 • پیگیری اجرای قانون جامع کنترل دخانیات
 • پیگیری اجرای مواد 13-14و15 ماده 13 خوردنی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی
 • تشکیل و برگزاری کمیته کنترل دخانیات و پیگیری مصوبات
 • مشارکت در صدور مجوز عاملیت فروش مواد دخانی
 • جلب همکاری و هماهنگی ارگانهای ذیربط
 • نظارت بر عرضه مواد دخانی در مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی فاقد مجوز
 • پیگیری شناسایی مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی فاقد مجوز
 • شرکت در جلسات و سمینارهای آموزشی
 • تدوین و تهیه بسته های آموزشی ( پوستر ، پمفلت ، فیلم و گاهنامه و... )
 • برنامه ریزی و اجرای دوره های اموزشی
 • آموزش و اطلاع رسانی همگانی از طریق رسانه و جراید و نصب بنر و...
 • راه اندازی و تجهیز مرکز مشاوره ترک دخانیات و نظارت بر فعالیتهای آن
 • مشارکت در برپایی نمایشگاههای سلامت
 • برنامه ریزی در راستای اجرای برنامه های هفته بدون دخانیات
 • مشارکت در اجرای برنامه های پزشکی – اجتماعی
 • مشارکت در اجرای طرح های تحقیقاتی
 • جمع آوری و تجزیه و تحلیل آمار مربوطه و فیدبک
 • رسیدگی به شکایات مردمی
 • پیگیری تخصیص اعتبارات اجرای برنامه
 • تدوین برنامه های عملیاتی

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر