توصیه های بهداشتی: ما می توانیم الگوی خود مراقبتی برای فرزندان مان باشیم.،داشتن خانه و خانواده ای سالم، ایمن و بانشاط نیازمند خودمراقبتی است،باخودمراقبتی،در هزینه های بهداشتی درمانی خود و خانواده صرفه جویی کنیم،خودمراقبتی به ما کمک میکند تا با قدرت ،سبک زندگی مان را تغییر دهیم و سالم و هدفمند زندگی کنیم،فرد سالم، خانواده سالم، دوستان سالم، همکاران سالم با  خود مراقبتی ،خود مراقبتی یعنی ارتقای  سلامت با تدبیر و امید.

12:13:10 AM 1399 / 03 / 15
 

شرح وظائف کارشناس برنامه بهداشت مواد زائد جامد:

 • تدوین برنامه عملیاتی
 • پیگیری اجرای دستورالعملها و استانداردهای مرتبط
 • ارائه راهکارهای اجرایی و عملیاتی جهت برطرف کردن مشکلات بهداشتی
 • مشارکت در برنامه جامع مدیریت پسماندها
 • نظارت بر وضعیت جمع آوری ، حمل و نقل و دفع زباله
 • بررسی وضعیت سلامت کارگران
 • پیگیری محصور سازی زمین های بایر در محدوده شهر
 • نظارت بر وضعیت بهداشتی سایت دفن زباله شهری و روستایی
 • همکاری و هماهنگی با محیط زیست در زمینه پسماندها
 • نظارت مستمر بر وضعیت دفع پسماندهای بیمارستانی و مراکز بهداشتی درمانی
 • شرکت در جلسات و سمینارهای آموزشی
 • برنامه ریزی و اجرای دوره های آموزشی
 • تدوین و تهیه بسته های آموزشی ( پوستر ، پمفلت ، فیلم و گاهنامه و... )
 • آموزش و اطلاع رسانی همگانی از طریق رسانه و جراید و نصب بنر و...
 • پیگیری تامین نیازها در راستای برنامه
 • رسیدگی به شکایات مردمی
 • مشارکت و همکاری در مبارزه با اپیدمی ها و بروز بلایا
 • پیگیری تخصیص اعتبارات اجرای برنامه
 • مشارکت در اجرای برنامه های پزشکی – اجتماعی
 • مشارکت در اجرای طرح های تحقیقاتی
 • جمع آوری و تجزیه و تحلیل آمار مربوطه و فیدبک
 • تهیه شاخص های مربوطه 
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر