توصیه های بهداشتی: ما می توانیم الگوی خود مراقبتی برای فرزندان مان باشیم.،داشتن خانه و خانواده ای سالم، ایمن و بانشاط نیازمند خودمراقبتی است،باخودمراقبتی،در هزینه های بهداشتی درمانی خود و خانواده صرفه جویی کنیم،خودمراقبتی به ما کمک میکند تا با قدرت ،سبک زندگی مان را تغییر دهیم و سالم و هدفمند زندگی کنیم،فرد سالم، خانواده سالم، دوستان سالم، همکاران سالم با  خود مراقبتی ،خود مراقبتی یعنی ارتقای  سلامت با تدبیر و امید.

6:56:10 AM 1399 / 04 / 25
 

شرح وظائف کارشناس برنامه بهداشت مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی:

1. تدوین برنامه عملیاتی
2. پیگیری اجرای دستورالعملها و استانداردهای مرتبط
3. پیگیری موارد مرتبط در شورای سلامت
4. نظارت بر اجرای قانون ماده 13 مواد خوردنی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی
5. پیگیری صدور مجوز جهت آموزشگاه اصناف و نظارت بر عملکرد آن
6. مشارکت در صدور پروانه کسب متصدیان مراکز و اماکن عمومی
7. مشارکت در شورای حل اختلاف ویژه تخلفات بهداشتی
8. جلب همکاری ارگانهای مرتبط
9. جلب حمایت سیاستگذاران
10. شرکت در جلسات و سمینارهای آموزشی
11. برنامه ریزی و اجرای دوره های آموزشی
12. تدوین و تهیه بسته های آموزشی ( پوستر ، پمفلت ، فیلم و گاهنامه و... )
13. آموزش و اطلاع رسانی همگانی از طریق رسانه و جراید و نصب بنر و...
14. پیگیری تامین نیازها در راستای برنامه

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر