توصیه های بهداشتی: ما می توانیم الگوی خود مراقبتی برای فرزندان مان باشیم.،داشتن خانه و خانواده ای سالم، ایمن و بانشاط نیازمند خودمراقبتی است،باخودمراقبتی،در هزینه های بهداشتی درمانی خود و خانواده صرفه جویی کنیم،خودمراقبتی به ما کمک میکند تا با قدرت ،سبک زندگی مان را تغییر دهیم و سالم و هدفمند زندگی کنیم،فرد سالم، خانواده سالم، دوستان سالم، همکاران سالم با  خود مراقبتی ،خود مراقبتی یعنی ارتقای  سلامت با تدبیر و امید.

10:01:42 PM 1399 / 04 / 15
 

شرح وظائف کارشناس برنامه بهداشت محیط مساجد و اماکن متبرکه :

 • تدوین برنامه عملیاتی
 • پیگیری اجرای دستورالعملها و استانداردهای مرتبط
 • برگزاری شورای بهداشت نمازگزاران مساجد ( شبنم ) و پیگیری مصوبات
 • نظارت بر بهداشت محیطی مساجد و اماکن متبرکه
 • پیگیری موارد نامطلوب از طریق ارگانهای ذیربط
 • جلب همکاری ارگانهای مرتبط
 • جلب حمایت سیاستگذاران
 • شرکت در جلسات و سمینارهای آموزشی
 • برنامه ریزی و اجرای دوره های آموزشی
 • تدوین و تهیه بسته های آموزشی ( پوستر ، پمفلت ، فیلم و گاهنامه و... )
 • آموزش و اطلاع رسانی همگانی از طریق رسانه و جراید و نصب بنر و...
 • پیگیری تخصیص اعتبارات اجرای برنامه
 • پیگیری تامین نیازها در راستای برنامه بهداشت محیط مساجد
 • نظارت بر وضعیت بهداشتی سرویسهای بهداشتی مساجد

  آموزش بهداشت محیط مساجد

                                                                                                                     (آخرین بروز رسانی 28/9/95)
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر