توصیه های بهداشتی: ما می توانیم الگوی خود مراقبتی برای فرزندان مان باشیم.،داشتن خانه و خانواده ای سالم، ایمن و بانشاط نیازمند خودمراقبتی است،باخودمراقبتی،در هزینه های بهداشتی درمانی خود و خانواده صرفه جویی کنیم،خودمراقبتی به ما کمک میکند تا با قدرت ،سبک زندگی مان را تغییر دهیم و سالم و هدفمند زندگی کنیم،فرد سالم، خانواده سالم، دوستان سالم، همکاران سالم با  خود مراقبتی ،خود مراقبتی یعنی ارتقای  سلامت با تدبیر و امید.

7:29:18 PM 1399 / 05 / 13
 
شرح وظائف کارشناس برنامه بهداشت محیط مدارس و مراکز آموزشی
 
 • تدوین برنامه عملیاتی
 • پیگیری اجرای دستورالعملها و استانداردهای مرتبط
 • پیگیری موارد مرتبط در شورای سلامت
 • نظارت بر بهداشت محیطی مدارس
 • پیگیری موارد نامطلوب از طریق ارگانهای ذیربط
 • جلب همکاری ارگانهای مرتبط
 • جلب حمایت سیاستگذاران
 • شرکت در جلسات و سمینارهای آموزشی
 • برنامه ریزی و اجرای دوره های آموزشی
 • تدوین و تهیه بسته های آموزشی ( پوستر ، پمفلت ، فیلم و گاهنامه و... )
 • آموزش و اطلاع رسانی همگانی از طریق رسانه و جراید و نصب بنر و...
 • پیگیری تخصیص اعتبارات اجرای برنامه
 • پیگیری تامین نیازها در راستای برنامه بهداشت محیط مدارس
 • نظارت بر وضعیت بهداشتی بوفه های مواد غذایی مدارس
 • نظارت بر وضعیت بهداشتی توزیع شیر مدارس و تغذیه رایگان
 • صدور مجوز بهداشتی جهت مدارس غیر انتفاعی
 • برنامه ریزی بمنظور انجام بازدیدهای مشترک
 • رسیدگی به شکایات مردمی
 • مشارکت در اجرای برنامه های پزشکی – اجتماعی
 • مشارکت در اجرای طرح های تحقیقاتی
 • جمع آوری و تجزیه و تحلیل آمار مربوطه و فیدبک
 • تهیه شاخص های مربوطه
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر