توصیه های بهداشتی: ما می توانیم الگوی خود مراقبتی برای فرزندان مان باشیم.،داشتن خانه و خانواده ای سالم، ایمن و بانشاط نیازمند خودمراقبتی است،باخودمراقبتی،در هزینه های بهداشتی درمانی خود و خانواده صرفه جویی کنیم،خودمراقبتی به ما کمک میکند تا با قدرت ،سبک زندگی مان را تغییر دهیم و سالم و هدفمند زندگی کنیم،فرد سالم، خانواده سالم، دوستان سالم، همکاران سالم با  خود مراقبتی ،خود مراقبتی یعنی ارتقای  سلامت با تدبیر و امید.

5:23:44 PM 1396 / 05 / 05
 

شرح وظائف کارشناس برنامه بهداشت پرتوها

  • تدوین برنامه عملیاتی
  • ابلاغ و اجرای دستورالعملها و استانداردهای مرتبط
  • نظارت بر اجرای استانداردها و اصول اساسی حفاظت در برابر اشعه
  • شرکت در جلسات و سمینارهای آموزشی
  • برنامه ریزی و اجرای دوره های آموزشی
  • تدوین و تهیه بسته های آموزشی ( پوستر ، پمفلت ، فیلم و گاهنامه و... )
  • آموزش و اطلاع رسانی همگانی از طریق رسانه و جراید و نصب بنر و...
  • پیگیری تامین نیازها در راستای برنامه
  • تهیه و تدوین برنامه بازدید از مراکز پرتوساز
  • پرتوسنجی ، تهیه کروکی ، تائید صلاحیت بهداشتی مراکز پرتوساز و پیگیری رفع نواقص
 
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر