توصیه های بهداشتی: ما می توانیم الگوی خود مراقبتی برای فرزندان مان باشیم.،داشتن خانه و خانواده ای سالم، ایمن و بانشاط نیازمند خودمراقبتی است،باخودمراقبتی،در هزینه های بهداشتی درمانی خود و خانواده صرفه جویی کنیم،خودمراقبتی به ما کمک میکند تا با قدرت ،سبک زندگی مان را تغییر دهیم و سالم و هدفمند زندگی کنیم،فرد سالم، خانواده سالم، دوستان سالم، همکاران سالم با  خود مراقبتی ،خود مراقبتی یعنی ارتقای  سلامت با تدبیر و امید.

5:17:31 PM 1398 / 08 / 30
 
شرح وظائف کارشناس برنامه بهداشت آب
 
 • تدوین برنامه عملیاتی
 • پیگیری اجرای دستورالعملها و استانداردهای مرتبط
 • پیگیری موارد مرتبط در شورای سلامت
 • نظارت بر کنترل کیفی آب
 • ارسال نتایج به مراکز تابعه و پیگیری موارد نامطلوب کنترل کیفی از طریق ارگانهای ذیربط
 • جلب همکاری ارگانهای مرتبط
 • جلب حمایت سیاستگذاران
 • شرکت در جلسات و سمینارهای آموزشی
 • برنامه ریزی و اجرای دوره های آموزشی
 • تدوین و تهیه بسته های آموزشی ( پوستر ، پمفلت ، فیلم و گاهنامه و... )
 • آموزش و اطلاع رسانی همگانی از طریق رسانه و جراید و نصب بنر و...
 • پیگیری شناسایی منابع آلوده کننده منابع آبی
 • راه اندازی و تجهیز آزمایشگاه اختصاصی کنترل کیفی آب
 • پیگیری تامین نیازها در راستای برنامه کنترل کیفی آب
 • تحویل مواد و تجهیزات مورد نیاز کنترل کیفی به مراکزتابعه
 • پیگیری تهیه برنامه نرم افزاری ثبت اطلاعات
 • ثبت اطلاعات در برنامه نرم افزاری
 • پیگیری تخصیص اعتبارات اجرای برنامه
 • مشارکت و همکاری در مبارزه با اپیدمی ها
 • نظارت بر وضعیت بهداشتی منابع آبی غیر شبکه و خصوصی
 • نظارت بر وضعیت بهداشتی کارخانجات تولید یخ
 • پیگیری تامین آب سالم در مواقع بروز کم آبی و مناطق دارای نقص شبکه و آبگیری آب انبار
 • تدوین و تنظیم برنامه نمونه برداری آب
 • صدور مجوز بهداشتی آب انبار – تانکرهای آبرسانی - مراکز تصفیه آب و خودروهای حمل یخ
 • برنامه ریزی بمنظور انجام بازدیدهای مشترک
 • پیگیری و نظارت بر آبیاری سبزیجات خام با پساب فاضلاب تصفیه نشده

                                                                                                                                    (آخرین بروزرسانی 29/3/1396)
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر