توصیه های بهداشتی: ما می توانیم الگوی خود مراقبتی برای فرزندان مان باشیم.،داشتن خانه و خانواده ای سالم، ایمن و بانشاط نیازمند خودمراقبتی است،باخودمراقبتی،در هزینه های بهداشتی درمانی خود و خانواده صرفه جویی کنیم،خودمراقبتی به ما کمک میکند تا با قدرت ،سبک زندگی مان را تغییر دهیم و سالم و هدفمند زندگی کنیم،فرد سالم، خانواده سالم، دوستان سالم، همکاران سالم با  خود مراقبتی ،خود مراقبتی یعنی ارتقای  سلامت با تدبیر و امید.

11:41:14 PM 1399 / 03 / 14
 
شرح وظایف کارشناس بهداشت مواد غذایی
 1. تدوین برنامه عملیاتی
2. پیگیری اجرای دستورالعملها و استانداردهای مرتبط
3. پیگیری موارد مرتبط در شورای سلامت
4. نظارت بر کنترل کیفی مواد غذایی
5. ارسال نتایج به مراکز تابعه و پیگیری موارد نامطلوب کنترل کیفی از طریق ارگانهای ذیربط
6. جلب همکاری ارگانهای مرتبط
7. جلب حمایت سیاستگذاران
8. شرکت در جلسات و سمینارهای آموزشی
9. برنامه ریزی و اجرای دوره های آموزشی
10. تدوین و تهیه بسته های آموزشی ( پوستر ، پمفلت ، فیلم و گاهنامه و... )
11. آموزش و اطلاع رسانی همگانی از طریق رسانه و جراید و نصب بنر و...
12. پیگیری تامین نیازها در راستای برنامه بهداشت مواد غذایی
13. تحویل تجهیزات مورد نیاز کنترل کیفی به مراکزتابعه
 
                                                                                                       (آخرین بروز رسانی 25/4/1396)
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر