توصیه های بهداشتی: ما می توانیم الگوی خود مراقبتی برای فرزندان مان باشیم.،داشتن خانه و خانواده ای سالم، ایمن و بانشاط نیازمند خودمراقبتی است،باخودمراقبتی،در هزینه های بهداشتی درمانی خود و خانواده صرفه جویی کنیم،خودمراقبتی به ما کمک میکند تا با قدرت ،سبک زندگی مان را تغییر دهیم و سالم و هدفمند زندگی کنیم،فرد سالم، خانواده سالم، دوستان سالم، همکاران سالم با  خود مراقبتی ،خود مراقبتی یعنی ارتقای  سلامت با تدبیر و امید.

6:25:05 AM 1399 / 04 / 25
 

مقدمه :

آلودگی به پدیکلوزیس باتوجه به جنبه های بهداشتی و فرهنگی از معضلات بهداشتی محسوب می شود و چون روندی روبه رشد در جوامع مختلف دارد برای کنترل آن ، طرح کاهش آلودگی به پدیکلوزیس در مدارس با همکاری بین بخشی آموزش و پرورش شهرستان و درون بخشی واحدهای بهداشتی در کلیه مناطق روستایی و شهری اجرا می گردد.

در این برنامه66474 نفر از دانش آموزان مدارس توسط نیروهای بهداشتی مراکز و با همکاری مربیان بهداشت آموزش و پرورش در سالتحصیلی 92-91مورد غربالگری قرار گرفته و موارد آلوده به همراه خانواده های آنها پیگیری و درمان شدند.

اهداف:

هدف کلی :

کاهش آلودگی پدیکلوزیس سر در مدارس

اهداف اختصاصی :

1- غربالگری و بیماریابی حدود 100%دانش آموزان دختر وپسرابتدایی
2- غربالگری و بیماریابی حدود 100%دانش آموزان دختر راهنمائی
3- غربالگری و بیماریابی دانش آموزان پسرراهنمائی و متوسطه درمناطق آسیب پذیر
4-ارجاع و درمان کلیه دانش آموزان آلوده و خانواده های آنها در مدارس تحت پوشش
5- ارتقاء آگاهی ، بهبود نگرش و عملکرد کلیه دانش آموزان و خانواده های آنها در مورد کنترل پدیکلوزیس سر در منطقه تحت پوشش

در راستای اجرای برنامه کنترل آلودگی به پدیکلوزیس در سال تحصیلی 91-90 " طرح مبارزه با پدیکلوزیس در مدارس ابتدایی با رویکرد مدرسه محور " نیز اجرا گردید . در این طرح کلیه معلمین مدارس ابتدایی شهری و روستایی با اولویت مدارس دخترانه در خصوص پدیکلوزیس آموزش لازم را دریافت می کنند و به صورت ماهانه دانش آموزان کلاس خود را غربالگری می کنند موارد مشکوک پس از شناسایی جهت تشخیص قطعی ، درمان و پیگیریهای لازم به واحدهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی کاشان ارجاع می شوند .

 

                                                                                                                                                                                      بروز رسانی 7/10/1390

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر