توصیه های بهداشتی: ما می توانیم الگوی خود مراقبتی برای فرزندان مان باشیم.،داشتن خانه و خانواده ای سالم، ایمن و بانشاط نیازمند خودمراقبتی است،باخودمراقبتی،در هزینه های بهداشتی درمانی خود و خانواده صرفه جویی کنیم،خودمراقبتی به ما کمک میکند تا با قدرت ،سبک زندگی مان را تغییر دهیم و سالم و هدفمند زندگی کنیم،فرد سالم، خانواده سالم، دوستان سالم، همکاران سالم با  خود مراقبتی ،خود مراقبتی یعنی ارتقای  سلامت با تدبیر و امید.

11:43:49 PM 1399 / 03 / 14
 
برنامه واکسیناسیون توأم دانش آموزان پایه اول متوسطه:

هدف کلی:تأمین سلامت دانش آموزان 16-14 ساله در مقابل بیماریهای کزاز و دیفتری . 

  • اهداف اختصاصی :

ا- ارتقاء سطح آگاهی حدود  100% دانش آموزان 16-14 ساله در زمینه اهمیت واکسیناسیون توأم در شهرستان کاشان سال تحصیلی   92-91

2- حفظ پوشش 100% واکسیناسیون توأم 16-14 سالگی در دانش آموزان پایه اول متوسطه  شهرستان کاشان سال تحصیلی 92-91

 

             گزارش برنامه کشوری واکسیناسیون توام دانش آموزان پایه اول متوسطه در سال تحصیلی 92-91 در دانشگاه

جنس

تعداد دانش آموزان پایه اول متوسطه

تعداد دانش آموزان واکسینه شده قبل از اجرای برنامه

تعداد دانش آموزان واکسینه شده در هنگام ثبت نام

درصد پوشش

تعداد کارتهای صادر شده

دختر

2793

151

2642

100

2642

پسر

2683

135

2548

100

2548

جمع

5476

286

5190

100

5190

 

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر